bodembeleid

 • Water en bodem moeten ‘sturend’ worden bij ruimtelijk beleid, besloot het kabinet onlangs.Hoe pakken we dat slim aan? Een breed gedragen langetermijnvisie voor de toekomst kan helpen, schrijven onderzoekers Ilse Voskamp, Daan Verstand en Wim Timmermans van Wageningen University Research in een essay. (Binnenlands bestuur, 14 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Europese Commissie vraagt lidstaten om hulp te bieden bij de uitwerking van haar bodembeleid. Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van bodem. De oproep richt zich op een breed scala van organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, koepelorganisaties, NGO’s (maatschappelijke organisaties), universiteiten, onderzoeksinstituten etc. (Bodemplus, 11 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Een gezonde bodem is de basis voor een gezond Fryslân. De provincie zet daarom in op een duurzaam bodembeleid. Hierover heeft Gedeputeerde Staten deze week besloten door in te stemmen met de startnotitie bodem. Deze startnotitie geeft richting aan de invulling van het toekomstig bodembeleid, met als doel de kwaliteit van onze Friese bodem (nog) beter te beschermen, uitgewerkt op twee ambitieniveaus. (RTV NOF, 25 januari)

  Lees meer: rtvnof.nl

 • De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en een kader met maatregelen voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik. Ontwikkeling van een Wet voor gezonde bodems is onderdeel van de strategie. (Bodemplus, 22 november)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Europese Commissie heeft woensdag een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd voor de Europese Unie. Bij LTO Nederland roept dit 'ernstige vragen' op. (Nieuwe Oogst, 19 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl