bodemsanering

 • Het is geen plantje om zonder handschoenen aan te pakken. Wie één blaadje van dit brilkruid opeet, legt het onherroepelijk loodje! Brilkruid is namelijk extreem rijk aan het giftige metaal thallium, dat de plant uit de bodem kan opnemen. Wereldwijd zijn er ongeveer 700 planten die heel goed zijn in het opnemen van metalen uit de bodem. Onderzoeker Antony van der Ent denkt dat je die planten dan ook heel goed in zou kunnen zetten bij 'milieuvriendelijke mijnbouw'. (BNNVARA, 24 maart)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • De sanering van de bodem onder het voormalige tankstation aan de Rijksweg in Mook is grotendeels afgerond. De bovenste laag van de vervuilde grond op het terrein is opgeruimd en vervangen door schone grond. (de Gelderlander, 17 februari)
  Lees meer: gelderlander.nl

   

 • In Helmond is een strijd gaande. Inzet? De sanering van een volkstuincomplex waar gif in de grond zit. Sommige tuinders zijn voorstanders, maar het bestuur wil een nieuw bodemonderzoek. Want uit een rapport blijkt dat het gifpercentage met meer dan de helft is afgenomen. En als dit doorzet dan wordt er een norm gehaald en is geen sanering meer nodig, zegt het bestuur. (NPO radio 1, 10 februari)
  Lees meer: nporadio1.nl

   

 • Overberg - De ernstige vervuiling van gedumpt drugsafval rond het voormalige xtc-lab aan de Spoorlaan bij Overberg kan niet volledig worden verwijderd. De sanering blijkt volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug technisch te ingewikkeld en te duur om ook de dieper gelegen vervuilde grondlagen af te graven. (RTV Utrecht, 1 februari)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Eemshaven – Het Waddenfonds draagt € 1 miljoen bij aan de verduurzaming van een bestaand industrieel reinigingsproces van vervuilde grond in de Eemshaven. Door een innovatieve aanpassing in het proces is er veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert in het Waddengebied een aanzienlijke reductie op aan CO2-uitstoot. Het vergroenen van het reinigingsproces van vervuilde grond kost in totaal € 4.654.500,- . (Eemskrant.nl, 19 januari)
  Lees meer: eemskrant.nl

   

 • SchipholWatch heeft gisteren bezwaar aangetekend tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Zowel de gevolgde procedure als de beoordeling van de situatie is niet in de haak. De provincie Noord-Holland had nooit mogen instemmen met het saneringsplan dat die naam niet mag dragen.(SchipholWatch, 10 januari)
  Lees meer: schipholwatch.nl

 • Om de industriële bodemverontreiniging in Nederland verder aan te pakken, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). (Binnenlands Bestuur, 22 december)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • Overberg - De harde aanpak van drugscriminaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat onverminderd door. Volgens burgemeester Frits Naafs zijn verschillende gemeenten in de regio aan het onderzoeken of luchtfoto’s daarbij kunnen helpen. Maar vooral dankzij anonieme tips van burgers zijn al meerdere drugslabs in zijn gemeente ontdekt en opgerold. “Een gevoel van ‘hier is iets niet pluis’ kan al leiden tot de ontdekking van een drugslab.” (RTV Utrecht, 23 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Overberg - Bij het voormalige drugslab in Overberg is begonnen met de grootschalige bodemsanering. Uit onderzoek blijkt dat er zeker acht chemische stoffen in de grond en in het grondwater zitten. Het gaat om stoffen die allemaal gebruikt worden bij de productie van xtc, zoals ammonium en aceton. Ook zijn er veel resten amfetamine gevonden. (RTV Utrecht, 17 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Overberg - De sanering van het grootste drugslab van Midden Nederland is begonnen. Het voormalige xtc-lab in Overberg is in maart 2020 door de politie opgerold. Bij de productie van de drugs zijn duizenden liters chemisch afval geloosd in de vijvers en sloten van een grote siertuin achter een woning aan de Spoorlaan. Die werden gebruikt om miljoenen xtc-pillen te maken. Verscholen tussen het struikgewas was het drugslab deels ingegraven in de grond en daardoor bleef het lang onopgemerkt. Nu het terrein is opgeruimd zie je pas hoe groot het gebied is dat gesaneerd moet worden. (RTV Utrecht, 10 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft de eerste fase van het saneringsplan goedgekeurd dat 3M had ingediend. Dat saneringsplan slaat op de omgeving die het dichtst bij de fabriek in Zwijndrecht ligt. Daardoor kan 3M beginnen met het saneren van tuinen en landbouwvelden in de nabijheid van de fabriek. De eigenaars en gebruikers van die percelen kunnen evenwel nog beroep aantekenen. (VRT Nieuws, 27 oktober)
  Lees meer: vrt.be

   

 • Het gemeentebestuur van Zwijndrecht verleent een gunstig advies, zij het ‘onder veel voorwaarden’, aan het eerste bodemsaneringsproject dat op tafel ligt voor de zone vlakbij de 3M-site. Het schepencollege vraagt onder meer nog dat de hele sanering van tuinen in één keer gebeurt, in plaats van in twee fasen. (Knack, 7 oktober)
  Lees meer: knack.be

   

 • Twee inwoners van Tilburg draaien op voor de kosten van bodemonderzoek en bodemsanering bij een pand in Schuinesloot. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. Het pand werd gebruikt voor de productie van amfetamine. Daarbij kwam afval in de bodem terecht. De twee vinden het onterecht dat alleen zij de rekening van vermoedelijk tienduizenden euro’s moeten betalen. De verhuurder van het pand is volgens hen ook aansprakelijk voor de bodemvervuiling.(RTV Oost, 7 september)

  Lees meer:rtvoost.nl

 • Vorig jaar experimenteerde firma Tibach met bevriezing van de grond als potentieel nieuwe bestrijdingsmethode tegen Aziatische duizendknopen. In een recent uitgebracht onderzoeksrapport concludeert de Wageningen Universiteit (WUR) dat de behandeling ter plaatse (in situ) een effectieve manier is om de invasieve exoot te bestrijden. (Stad en Groen, 28 juli)
  Lees meer: stad-en-groen.nl

 • Op de Graeterbaan in Roermond zijn maandagochtend een twintigtal vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. (1Limburg, 25 juli)
  Lees meer: 1limburg.nl

 • De provincie Noord-Brabant zet eigenaar WPC Drunen B.V van het bedrijventerrein Metal Valley in Drunen ten onrechte onder druk om snelle stappen te zetten in de bodemsanering van het ernstig verontreinigde bedrijventerrein. Dit vindt de Raad van State. (Brabants Dagblad, 24 juli)
  Lees meer: bd.nl

 • De sanering van de grond van de atletiekbaan van de Gooise Atletiek Club is begonnen. Daardoor heeft de renovatie van de banen wel vertraging opgelopen en moeten de leden van de club nog even langer op andere plekken sporten. Uit eerder bodemonderzoek bleek dat de grond op het terrein van de GAC flink verontreinigd is. 1 november moet de baan weer beschikbaar zijn. (NH Nieuws, 14 juli)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De sanering en het herstel van de Westdijk in Bunschoten zijn afgerond. Waterschap Vallei en Veluwe blijft ook na de sanering van de Westdijk actief in het gebied en monitort de komende vijf jaar de grondwaterkwaliteit rondom de uitgevoerde sanering. Bij de dijkversterking in 2016 is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toegepast, maar deze bleek verontreinigd. (Waterforum, 14 juli)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het storten van grond en bagger in diepe plassen is nu te veel een economisch verdienmodel en moet daarom anders. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van IenW in een brief aan de Kamer. Het zogeheten verondiepen van plassen moet leiden tot een meerwaarde voor de natuur en/of ecologie. Daarom gaat ze het diepe-plassen-beleid herzien. Zembla maakte meerdere uitzendingen over problemen rond verondiepingen, zoals ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ en ‘Gokken met bagger’. (BNN Vara, 12 juli)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • Op korte termijn zal er iets moeten gebeuren om het gebied van de voormalige stortplaats op de Zanderij weer veilig te maken voor publiek. Plan is om dit gebied aan de Oude Telgterweg te betrekken bij het terrein van het nieuw te bouwen sportpark. Maar daarvoor moet dit stuk heringericht worden. (Ermelo van Nu, 11 juli)
  Lees meer: ermelovannu.nl