bodemsanering

 • Provincie Drenthe verhoogt de maximale vergoeding van de kosten voor het opruimen van drugsafval in het buitengebied. Eigenaren van percelen waar dergelijke dumpingen worden aangetroffen, kunnen voortaan maximaal 24.999 euro van de opruimkosten vergoed krijgen. Dat was voorheen 15.622 euro. (Nieuwe Oogst, 21 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Een betonmatras van Duitse makelij moet een einde maken aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die tijdens een sanering in 2015 op de bodem is gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar bovendrijven. ,,Dat is ontoelaatbaar. Die situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’’, oordeelt Provincie Fryslân. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 21 oktober in De Lantearne in Akkrum zal de aannemer van het project samen met de provincie meer over de nieuwe maatregelen vertellen. (Akkrum.net, 20 oktober)

  Lees meer: akkrum.net

 • Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook vragen met antwoorden en een beslisboom. (Bodemplus, 14 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien. (Bodemplus, 7 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Na bijna een jaar vertraging wordt de bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden komende week hervat. Begin dit jaar werd het werk stilgelegd vanwege problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 8 oktober)

  Lees meer: bndestem.nl

 • De politie heeft deze week drie personen aangehouden die worden verdacht van het dumpen van drugsafval bij Annen en Zuidlaarderveen in augustus 2020. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, een 22-jarige man uit Winschoten en een 33-jarige man uit Oude Pekela. Naar aanleiding van tips van getuigen is het Team Milieu van politie Noord-Nederland de verdachten op het spoor gekomen. (Politie.nl, 24 september)

  Lees meer: politie.nl

 • De sloop van de oude fabriekspanden van Gebroeders Nies Vouwkatonnage in Deurne is maandag 30 augustus gestart om plaats te maken voor vijftig nieuwe woningen. De uitvoering van de sloopwerkzaamheden zal ongeveer vier weken duren. (DMG Deurne, 31 augustus)
  Lees meer: dmgdeurne.nl

 • De bodemverontreiniging van het schootsveld aan de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel blijkt ernstiger dan aanvankelijk was aangenomen. Milieudeskundigen kwamen na onderzoek tot de conclusie ‘dat er op wel heel veel plekken in het gebied sprake is van vervuiling’. (Brabants Dagblad, 31 augustus)
  Lees meer: bd.nl

 • Wooncorporatie Mercatus is in Emmeloord begonnen met het saneren van vervuilde grond aan de Zuiderkade. De vervuiling werd afgelopen zomer ontdekt op een kavel waar flats gesloopt zijn om plaats te maken voor nieuwbouw. (Omroep Flevoland, 30 augustus)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • De bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden wordt mogelijk eind september hervat. De werkzaamheden werden begin dit jaar stilgelegd vanwege problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 17 augustus)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Een lang gekoesterde wens van de inwoners van de wijk Brunnepe in Kampen en de gemeente gaat dit najaar in vervulling. Dankzij een extra krediet van 250.000 euro kan het al jaren braakliggende groene hart van de oudste wijk van Kampen, de zogenoemde Brunneper Bongerd, eindelijk gesaneerd worden. (RTV Oost, 14 juli)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Het giftige blusschuim dat is opgeslagen in vier grote silo’s op industrieterrein De Huet in Doetinchem, wordt voorlopig nog niet afgevoerd. Dat laat burgemeester Mark Boumans weten in een bericht aan de gemeenteraad, ondanks een eerdere toezegging. (Omroep Gelderland, 14 juli)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum pakt ruim een miljoen euro duurder uit dan voorzien. Dat heeft het college van B & W eind vorige week laten weten aan de gemeenteraad. (Oog TV, 12 juli)

  Lees meer: oogtv.nl

 • Kloosterzande- Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is een bodemsanering nodig. Er is extra geld nodig, omdat de verontreiniging groter is gebleken dan voorzien. De gemeenteraad wordt gevraagd dit geld beschikbaar te stellen. (Regio Online, 20 juni)

  Lees meer: regioonline.nl

 • Duizenden bewoners van de Greenter Bongerd moeten tijdelijk verhuizen. Duizenden bijen wel te verstaan. De Bijenvereniging Kampen e.o. moet plaats maken voor een bodemsanering. Wanneer die voltooid is en het gebied opnieuw ingericht, kunnen de bijen en hun kasten terugkeren. Materiaal en hulp zijn welkom want het aantal leden van de vereniging is een fractie van het aantal bijen. (Brug Nieuws, 19 juni)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • De gemeente Emmen gaat het voormalige zandwingat aan de Veenschapswijk bij Schoonebeek saneren. Het zogenoemde Gat van Reef, dat jarenlang is geëxploiteerd door het toenmalige wegenbouwbedrijf Reef, wordt toegedekt met een zandlaag. (RTV Drenthe, 17 juni)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels. Deze (concept)regeling gaat gelden voor saneringen die niet onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen. (Bodemplus, 9 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • PFAS verwijderen uit de bodem met behulp van planten blijkt een kansrijke techniek voor de toekomst. Tauw verkende de mogelijkheden van fytoremediatie en concludeerde dat de techniek een effectief en duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige ingewikkelde, kostbare en vaak milieubelastende saneringsmethoden. (Groene Ruimte, 26 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld schadelijke vervuiling van lucht, water en grond uit te bannen. Daartoe moeten tot 2030 al flinke stappen worden gezet, zoals het met 55 procent verminderen van het aantal 'luchtverontreinigingsdoden'. (Nu.nl, 12 mei)

  Lees verder: nu.nl

 • De bodemsaneringsverzekering heeft de afgelopen 40 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen, maar inmiddels is een groot deel van Nederland al gesaneerd. Het aantal saneringen neemt af, net als de omvang ervan. Het aantal verzekeraars dat deze verzekering aanbood werd steeds beperkter en is inmiddels teruggebracht tot één verzekeraar. Vanwege slechte schaderesultaten en beperkte premie-inkomsten heeft deze verzekeraar aangegeven uitsluitend nog dekking te willen bieden voor de milieurisico’s. Hiermee vervalt dus de dekking voor de personen- en materiële schade aan derden en de schade aan het werk of bestaande eigendommen. (Aon, 19 april)

  Lees meer: aon.com