bodemsanering

 • Overberg - De harde aanpak van drugscriminaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat onverminderd door. Volgens burgemeester Frits Naafs zijn verschillende gemeenten in de regio aan het onderzoeken of luchtfoto’s daarbij kunnen helpen. Maar vooral dankzij anonieme tips van burgers zijn al meerdere drugslabs in zijn gemeente ontdekt en opgerold. “Een gevoel van ‘hier is iets niet pluis’ kan al leiden tot de ontdekking van een drugslab.” (RTV Utrecht, 23 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Overberg - Bij het voormalige drugslab in Overberg is begonnen met de grootschalige bodemsanering. Uit onderzoek blijkt dat er zeker acht chemische stoffen in de grond en in het grondwater zitten. Het gaat om stoffen die allemaal gebruikt worden bij de productie van xtc, zoals ammonium en aceton. Ook zijn er veel resten amfetamine gevonden. (RTV Utrecht, 17 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Overberg - De sanering van het grootste drugslab van Midden Nederland is begonnen. Het voormalige xtc-lab in Overberg is in maart 2020 door de politie opgerold. Bij de productie van de drugs zijn duizenden liters chemisch afval geloosd in de vijvers en sloten van een grote siertuin achter een woning aan de Spoorlaan. Die werden gebruikt om miljoenen xtc-pillen te maken. Verscholen tussen het struikgewas was het drugslab deels ingegraven in de grond en daardoor bleef het lang onopgemerkt. Nu het terrein is opgeruimd zie je pas hoe groot het gebied is dat gesaneerd moet worden. (RTV Utrecht, 10 november)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft de eerste fase van het saneringsplan goedgekeurd dat 3M had ingediend. Dat saneringsplan slaat op de omgeving die het dichtst bij de fabriek in Zwijndrecht ligt. Daardoor kan 3M beginnen met het saneren van tuinen en landbouwvelden in de nabijheid van de fabriek. De eigenaars en gebruikers van die percelen kunnen evenwel nog beroep aantekenen. (VRT Nieuws, 27 oktober)
  Lees meer: vrt.be

   

 • Het gemeentebestuur van Zwijndrecht verleent een gunstig advies, zij het ‘onder veel voorwaarden’, aan het eerste bodemsaneringsproject dat op tafel ligt voor de zone vlakbij de 3M-site. Het schepencollege vraagt onder meer nog dat de hele sanering van tuinen in één keer gebeurt, in plaats van in twee fasen. (Knack, 7 oktober)
  Lees meer: knack.be

   

 • Twee inwoners van Tilburg draaien op voor de kosten van bodemonderzoek en bodemsanering bij een pand in Schuinesloot. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. Het pand werd gebruikt voor de productie van amfetamine. Daarbij kwam afval in de bodem terecht. De twee vinden het onterecht dat alleen zij de rekening van vermoedelijk tienduizenden euro’s moeten betalen. De verhuurder van het pand is volgens hen ook aansprakelijk voor de bodemvervuiling.(RTV Oost, 7 september)

  Lees meer:rtvoost.nl

 • Vorig jaar experimenteerde firma Tibach met bevriezing van de grond als potentieel nieuwe bestrijdingsmethode tegen Aziatische duizendknopen. In een recent uitgebracht onderzoeksrapport concludeert de Wageningen Universiteit (WUR) dat de behandeling ter plaatse (in situ) een effectieve manier is om de invasieve exoot te bestrijden. (Stad en Groen, 28 juli)
  Lees meer: stad-en-groen.nl

 • Op de Graeterbaan in Roermond zijn maandagochtend een twintigtal vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. (1Limburg, 25 juli)
  Lees meer: 1limburg.nl

 • De provincie Noord-Brabant zet eigenaar WPC Drunen B.V van het bedrijventerrein Metal Valley in Drunen ten onrechte onder druk om snelle stappen te zetten in de bodemsanering van het ernstig verontreinigde bedrijventerrein. Dit vindt de Raad van State. (Brabants Dagblad, 24 juli)
  Lees meer: bd.nl

 • De sanering van de grond van de atletiekbaan van de Gooise Atletiek Club is begonnen. Daardoor heeft de renovatie van de banen wel vertraging opgelopen en moeten de leden van de club nog even langer op andere plekken sporten. Uit eerder bodemonderzoek bleek dat de grond op het terrein van de GAC flink verontreinigd is. 1 november moet de baan weer beschikbaar zijn. (NH Nieuws, 14 juli)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De sanering en het herstel van de Westdijk in Bunschoten zijn afgerond. Waterschap Vallei en Veluwe blijft ook na de sanering van de Westdijk actief in het gebied en monitort de komende vijf jaar de grondwaterkwaliteit rondom de uitgevoerde sanering. Bij de dijkversterking in 2016 is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toegepast, maar deze bleek verontreinigd. (Waterforum, 14 juli)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het storten van grond en bagger in diepe plassen is nu te veel een economisch verdienmodel en moet daarom anders. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van IenW in een brief aan de Kamer. Het zogeheten verondiepen van plassen moet leiden tot een meerwaarde voor de natuur en/of ecologie. Daarom gaat ze het diepe-plassen-beleid herzien. Zembla maakte meerdere uitzendingen over problemen rond verondiepingen, zoals ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ en ‘Gokken met bagger’. (BNN Vara, 12 juli)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • Op korte termijn zal er iets moeten gebeuren om het gebied van de voormalige stortplaats op de Zanderij weer veilig te maken voor publiek. Plan is om dit gebied aan de Oude Telgterweg te betrekken bij het terrein van het nieuw te bouwen sportpark. Maar daarvoor moet dit stuk heringericht worden. (Ermelo van Nu, 11 juli)
  Lees meer: ermelovannu.nl

 • Hét hoofdpijndossier van de gemeente Bunschoten en waterschap Vallei en Veluwe lijkt verleden tijd: de vervuilde Westdijk is schoon en opgeknapt. Na bijna zes jaar aanmodderen is de twee kilometer lange dijk voorzien van schoon zand dat het achterland de komende tientallen jaren tegen het water moet beschermen. “Ik ben niet trots op waarom we hier nu staan, maar wel trots op het uiteindelijke resultaat”, aldus heemraad Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe. (RTV Utrecht, 11 juli)
  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Op 21 juni 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over het extra gewasonderzoek op het gewas van de Delta Volkstuinen aan de Griftstraat in Helmond. (De Loop Helmond, 6 juli)
  Lees meer: deloop.eu

 • De bodem van het gebied rond de vroegere NS vetgasfabriek wordt gesaneerd. Door een eerste vaatje teer te tappen, gaven wethouder Fatma Ko?er Kaya (Milieu) en Auke Oostra van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de grootschalige teerverwijdering uit de bodem van het Piet Mondriaanplein. De sanering duurt naar verwachting vijf jaar. Plannen voor wat er daarna met het terrein gebeurt, worden de komende jaren ontwikkeld. (De Stad Amersfoort, 5 juli)
  Lees meer: destadamersfoort.nl

 • De bodem van het gebied rond de vroegere NS-vetgasfabriek wordt gesaneerd. Het startschot van de grootschalige teerverwijdering uit de bodem van het Piet Mondriaanplein is gegeven. Naar verwachting duurt de sanering vijf jaar. (Algemeen Dagblad, 5 juli)
  Lees meer: ad.nl

 • Waterbedrijf WMD is met een schadebedrag van 45.000 euro tot nu toe het grootste slachtoffer in Drenthe van dumping van drugsafval. (Dagblad van het Noorden, 28 juni 2022)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben vastgesteld welke bacteriën het zijn die het grondwater in het Utrechtse Griftpark op biologische wijze saneren. De helft van de bacteriën in de bioreactor blijkt tot de opruimbacteriën te behoren. (Universiteit Utrecht, 23 juni 2022)

  Lees meer: uu.nl

 • De bouw van 41 appartementen aan het Kromhout in Dordrecht begint in oktober. De woningen zijn na anderhalf jaar vertraging 15 procent duurder geworden. (Algemeen Dagblad, 8 juni)
  Lees meer: ad.nl