drinkwater

 • Samen met KWR heeft Vitens een oriënterend onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van hergebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor drinkwater. Wanneer en onder welke omstandigheden ervaren klanten waterhergebruik als veilig en acceptabel, en hoe kan het drinkwaterbedrijf hierop inspelen? Op basis van een literatuurstudie en focusgroepen is de sociale acceptatie van waterhergebruik in Nederland verkend en zijn acceptatiestrategieën ontwikkeld. (H2O Waternetwerk, 17 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Doe op meer plekken in de waterketen metingen naar de gevaarlijke stoffen die in drugsafval zitten. Bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater en oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Dat beveelt het RIVM aan vanwege de risico’s voor de kwaliteit van drinkwater. (H2O Waternetwerk, 19 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Net als in de jaren daarvoor voldeed het drinkwater in 2021 bij 99,9 procent van de metingen aan de normen, volgens een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Waar wel sprake was van een normoverschrijding, leverde dat meestal geen gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn twee incidenten met een omvangrijke besmetting met de E.coli bacterie geweest waarbij een grootschalig kookadvies is afgegeven.(H2O Waternetwerk, 6 december)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

 • Nederland is gezegend met een van de beste openbare drinkwatervoorzieningen in de wereld. Overal en altijd komt schoon drinkwater uit de kraan. Naast goede infrastructuur helpt het enorm dat Nederland een waterrijk land is. Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van goede kwaliteit om huishoudens en industrie van schoon water te voorzien. Maar we moeten zuinig en slim met deze voorraden omgaan om onze omgeving niet onnodig te belasten en dit natuurlijk kapitaal ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden. (Deltares, 14 november)
  Lees meer: deltares.nl

 • Droogte, een stijgende zeespiegel en bodemdaling zorgen voor steeds zouter grondwater. Dit vormt een gevaar voor de Nederlandse akkerbouw. Zout water kan zoet gemaakt worden door ontziltingsmethodes, maar de huidige technieken zijn duur en slecht voor het milieu. iGEM Maastricht wil dit oplossen door water te ontzilten met cyanobacteriën. (Kennislink, 27 oktober)
  Lees meer: nemokennislink.nl

   

 • In de zoektocht naar alternatieven voor grondwater kijkt Vitens ook naar de IJssel als bron voor drinkwaterproductie. Deze maand begint het drinkwaterbedrijf samen met NX Filtration een proef om het rivierwater te zuiveren met de door dit bedrijf ontwikkelde directe nanofiltratie-membraantechnologie. (H2O Waternetwerk, 20 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Om de drinkwatervoorziening in Overijssel op peil te houden, wil Vitens de grondwaterwinning op de locatie Hammerflier verdrievoudigen. Uit de eerste onderzoeken naar de mogelijke effecten daarvan op de omgeving blijkt dat de grondwaterstand op sommige plekken tot 25 centimeter kan zakken. (H2O Waternetwerk, 13 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Uit voorzorg stopte WML opwaterforum.net 12 juli jl. met de inname voor delen van Midden- en Noord-Limburg vanwege een onbekende stof in de Maas. Inmiddels voldoet het Maaswater weer aan de hoge kwaliteitseisen. Daarom is de innamestop opgeheven en gebruiken we weer Maaswater als bron voor drinkwater. (Waterforum, 11 oktober)
  Lees meer: 

   

 • Nederland prijst zichzelf historisch als succesvolle delta, maar met de toenemende droogte, meer overstromingen en een stijgende zeespiegel rijst de vraag of we ons water onverminderd kunnen blijven wegpompen of meer moeten behouden. Is er sprake van een watercrisis?(ad valvas, 12 oktober)
  Lees meer: advalvas.nl

 • Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, slaat alarm. Als er niet wordt ingegrepen, is er binnen tien jaar niet meer genoeg drinkwater in Nederland. Drie van de tien waterbedrijven lopen nu al tegen de grenzen van hun mogelijkheden áan bij het voldoen aan hun leveringsplicht. (H2O Waternetwerk, 26 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

   

 • De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Het regent PFAS. En dat klinkt net zo smerig als het is. Zelfs op de meest afgelegen plekken op aarde is regenwater of sneeuw niet meer veilig om te drinken. (Scientias, 3 augustus)
  Lees meer: scientias.nl

 • Veel inwoners van het rivierengebied hebben het idee dat de lage waterstand van de rivieren voor extra problemen zorgt bij de drinkwatervoorziening. Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe, Druten en Beuningen liggen dichtbij Maas, Rijn, Waal en MaasWaal-kanaal, maar drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt in Gelderland overwegend grondwater voor de drinkwatervoorziening. (RN7, 3 augustus)
  Lees meer: rn7.nl

 • Alweer een zomer waarin de droogte toeslaat. Al vroeg in het voorjaar moest drinkwaterbedrijf Vitens nieuwe leidingaansluitingen voor bedrijven weigeren omdat drinkwaterlevering niet gegarandeerd kon worden. Door klimaatverandering neemt de beschikbaarheid van zoetwater af, en tegelijk neemt de vraag toe, zo signaleren Marike Bonhof en Bert Boerman. Bonhof is directeur van Vitens, dat een groot deel van Oost-Nederland van drinkwater voorziet, en Boerman is gedeputeerde in de provincie Overijssel, met water en klimaatadaptatie in zijn portefeuille. Aan welke kranen kunnen ze draaien om de problemen te verminderen? Een tweeluik. (H2O Waternetwerk, 22 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er wordt tijdelijk geen drinkwater gewonnen uit de Maas, omdat er een onbekende stof in het water is aangetroffen. Om wat voor stof het gaat, wordt onderzocht in het waterlab van WML. Tegelijkertijd hebben ze in Italië en Zuid-Frankrijk te maken met de droogste periode in zeventig jaar tijd. Drinkwater lijkt vanzelfsprekend maar hoe vanzelfsprekend is drinkwater nog anno 2022? Kan het zo zijn dat ons drinkwater opraakt? De podcastredactie van Alledaagse Vragen heeft het uitgezocht. (NPO Radio 1, 12 juli)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Gelderland krijgt 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Provinciale Staten hebben daarmee ingestemd. Daarmee wordt het grondwater beschermd, zodat Gelderlanders minstens tot 2040 kunnen beschikken over goed drinkwater. (Gelderland, 6 juli)
  Lees meer: gelderland.nl

 • We weten niet beter of er komt water uit de kraan. In de toekomst wordt dat misschien minder vanzelfsprekend, waarschuwen drinkwaterbedrijven. Door bevolkingsgroei, droogte en andere problemen ontstaat er vaker een watertekort. Wat betekent dat voor jouw drinkwater? En wat kun jij doen? (Nu.nl, 1 juli)
  Lees meer: nu.nl

 • Waterbedrijf WMD is met een schadebedrag van 45.000 euro tot nu toe het grootste slachtoffer in Drenthe van dumping van drugsafval. (Dagblad van het Noorden, 28 juni 2022)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De kans is groot dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met lage Maaswaterafvoeren zijn. Een afnemende waterbeschikbaarheid uit de Maas is een potentieel risico voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België: bij ruim 7 miljoen mensen is het drinkwater uit de kraan afkomstig uit de Maas. (Deltares, 24 juni 2022)

  Lees meer: deltares.nl

 • Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In april van dit jaar is het succesvol ingerichte gebied officieel geopend. De Vlotter was voorheen tuindersgebied waar groenten en bloemen werden geteeld. (Nature Today, 27 juni 2022)

  Lees meer: naturetoday.com