drinkwater

 • De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Het regent PFAS. En dat klinkt net zo smerig als het is. Zelfs op de meest afgelegen plekken op aarde is regenwater of sneeuw niet meer veilig om te drinken. (Scientias, 3 augustus)
  Lees meer: scientias.nl

 • Veel inwoners van het rivierengebied hebben het idee dat de lage waterstand van de rivieren voor extra problemen zorgt bij de drinkwatervoorziening. Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe, Druten en Beuningen liggen dichtbij Maas, Rijn, Waal en MaasWaal-kanaal, maar drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt in Gelderland overwegend grondwater voor de drinkwatervoorziening. (RN7, 3 augustus)
  Lees meer: rn7.nl

 • Alweer een zomer waarin de droogte toeslaat. Al vroeg in het voorjaar moest drinkwaterbedrijf Vitens nieuwe leidingaansluitingen voor bedrijven weigeren omdat drinkwaterlevering niet gegarandeerd kon worden. Door klimaatverandering neemt de beschikbaarheid van zoetwater af, en tegelijk neemt de vraag toe, zo signaleren Marike Bonhof en Bert Boerman. Bonhof is directeur van Vitens, dat een groot deel van Oost-Nederland van drinkwater voorziet, en Boerman is gedeputeerde in de provincie Overijssel, met water en klimaatadaptatie in zijn portefeuille. Aan welke kranen kunnen ze draaien om de problemen te verminderen? Een tweeluik. (H2O Waternetwerk, 22 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er wordt tijdelijk geen drinkwater gewonnen uit de Maas, omdat er een onbekende stof in het water is aangetroffen. Om wat voor stof het gaat, wordt onderzocht in het waterlab van WML. Tegelijkertijd hebben ze in Italië en Zuid-Frankrijk te maken met de droogste periode in zeventig jaar tijd. Drinkwater lijkt vanzelfsprekend maar hoe vanzelfsprekend is drinkwater nog anno 2022? Kan het zo zijn dat ons drinkwater opraakt? De podcastredactie van Alledaagse Vragen heeft het uitgezocht. (NPO Radio 1, 12 juli)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Gelderland krijgt 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Provinciale Staten hebben daarmee ingestemd. Daarmee wordt het grondwater beschermd, zodat Gelderlanders minstens tot 2040 kunnen beschikken over goed drinkwater. (Gelderland, 6 juli)
  Lees meer: gelderland.nl

 • We weten niet beter of er komt water uit de kraan. In de toekomst wordt dat misschien minder vanzelfsprekend, waarschuwen drinkwaterbedrijven. Door bevolkingsgroei, droogte en andere problemen ontstaat er vaker een watertekort. Wat betekent dat voor jouw drinkwater? En wat kun jij doen? (Nu.nl, 1 juli)
  Lees meer: nu.nl

 • Waterbedrijf WMD is met een schadebedrag van 45.000 euro tot nu toe het grootste slachtoffer in Drenthe van dumping van drugsafval. (Dagblad van het Noorden, 28 juni 2022)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De kans is groot dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met lage Maaswaterafvoeren zijn. Een afnemende waterbeschikbaarheid uit de Maas is een potentieel risico voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België: bij ruim 7 miljoen mensen is het drinkwater uit de kraan afkomstig uit de Maas. (Deltares, 24 juni 2022)

  Lees meer: deltares.nl

 • Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In april van dit jaar is het succesvol ingerichte gebied officieel geopend. De Vlotter was voorheen tuindersgebied waar groenten en bloemen werden geteeld. (Nature Today, 27 juni 2022)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Door de lage waterstand dreigt de levering van drinkwater aan miljoenen Nederlanders de komende decennia in gevaar te komen. (NRC, 23 juni 2022)

  Lees meer: nrc.nl

 • De Vlaamse Maasplas mag niet verondiept worden met zwaar vervuilde grond. Die verzekering heeft het ministerie van IenW gekregen van de Vlaamse overheid. Zodra bekend is welke grondstromen gebruikt gaan worden, zal Nederland daarvan op de hoogte worden gesteld. Voor Nederlandse drinkwaterbedrijven is de toezegging onvoldoende om hun beroep tegen het storten in te trekken. (Waterforum, 10 mei)

  Lees meer: waterforum.net

 • Hebben we over een jaar of 5 nog wel voldoende drinkwater? Daarover zijn grote zorgen. Terecht volgens hoogleraar Luuk Rietveld. Hij ziet mogelijkheden in het aanboren van nieuwe bronnen: "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden." (Een Vandaag, 25 april)

  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • De Tweede Kamer heeft het boren naar aardwarmte verboden in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater. Dat gebeurde via een amendement voor aanpassing van de Mijnbouwwet. (H2O Waternetwerk, 23 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De provincie Overijssel stelt Vitens in de gelegenheid om jaarlijks 3 miljoen kubieke meter water extra te winnen in Dalfsen en Ommen. Dit is op de korte termijn voldoende om in de drinkwatervraag te kunnen voorzien. (H2O Waternetwerk, 15 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden. (H2O Waternetwerk, 2 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap. (H2O Waternetwerk, 27 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Vitens heeft onlangs een aanvraag tot uitbreiding van de waterlevering van een grootzakelijke klant moeten afwijzen. Dat zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. Het laat volgens Vitens de 'extreme mate van urgentie' zien die is geboden bij de zoektocht naar oplossingen voor het dreigende watertekort in Overijssel. (RTV Oost, 16 januari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • De tien drinkwaterbedrijven hebben volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 opnieuw water van goede kwaliteit geleverd. Bij bijna een half miljoen metingen voldeed 99,9 procent van de monsters aan de wettelijke normen. En waar voor de volksgezondheid risicovolle overschrijdingen werden geconstateerd, zijn adequate maatregelen genomen. (H2O Waternetwerk, 14 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl