droogte

 • Er is een radicale omslag nodig in het watersysteem van Noord-Brabant. Dat is de conclusie van de Adviescommissie Droogte die onderzoek deed naar het droogteprobleem in de provincie. Hoe gaat dat landen in het buitengebied? (Nieuwe Oogst, 3 november)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Lokale infiltratie van zoetwater in de directe omgeving van woningen kan soelaas bieden om funderingen te beschermen. Met name op de slappe bodems in het westen en noorden van het land. In riviergebieden met waterdoorlatende zandpakketten hebben het agrarisch peilbeheer en industriële grondwaterputten meer vat op nabijgelegen woonomgevingen. Daar kan een heroverweging van het waterbeheer schade door droogte helpen voorkomen. Dat zegt waterexpert Maarten Kuiper. (Stadszaken, 18 augustus 2022)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Waterschap De Dommel maakt sinds begin augustus gebruik van de noodmaatregel om een laagje grondwater te pompen in beken met beschermde diersoorten. Op dit moment stroomt er een paar centimeter overlevingswater in elke beek die in aanmerking komt voor deze noodmaatregel; de Reusel (Landgoed De Utrecht), de Tongelreep (Leenderheide), de Groote Beerze (Landgoed Baest en Kampina), de Keersop (Bergeijk) en de Beekloop (Bergeijk). Nu de droogte aanhoudt is de verwachting dat deze maatregel nog zeker de komende weken nodig blijft. (Waterschap de Dommel, 18 augustus 2022)

  Lees meer: dommel.nl

 • Er komen mogelijk extra maatregelen voor vaarwegen in verband met de aanhoudende droogte. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de gevolgen daarvan verder toenemen. (Het Parool, 18 augustus 2022)

  Lees meer: parool.nl

 • Door het lage grondwaterpeil zakt de bodem in onze veengebieden soms meer dan een centimeter per jaar. Dit vormt een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren en leidt tot een hogere C02-uitstoot. Daarom start het Zuid-Hollands Landschap met het project ‘Omhoog met het veen’. (Groene ruimte, 16 augustus 2022)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het is droog in Nederland. De incidentele en plaatselijke buien bieden een aantal dagen beperkt verlichting. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de effecten ervan verder toenemen. (Rijksoverheid, 17 augustus 2022)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Door de aanhoudende droogte dreigen honderdduizenden huizen te verzakken en flinke schade op te lopen. Niet alleen valt er nauwelijks regen, ook de hoeveelheid water die via de rivieren wordt aangevoerd, blijft dalen. (NOS, 13 augustus 2022)

  Lees meer: nos.nl

 • De grondwaterstanden zijn op dit moment op veel plaatsen laag tot zeer laag. Toch wordt er gemiddeld steeds meer grondwater opgepompt. In de afgelopen 6 jaar was dat per jaar gemiddeld bijna 1,1 biljoen liter. Zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag. (Eén Vandaag, 15 augustus)

  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • Karton- en papierfabriek Parenco op de Veluwe is natuurliefhebbers een doorn in het oog. De fabriek haalt jaarlijks miljarden liters grondwater uit de bodem. Door het onttrekken van het water zijn veel beken in de regio drooggevallen. "Het is achterlijk." (Eén Vandaag, 15 augustus.nl)

  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • Het zoutgehalte in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen heeft inmiddels de grenswaarde overschreden. Rijkswaterstaat kan hierdoor de zoutprop vanuit de Amsterdamse haven niet meer afdoende tegenhouden met de aanvoer van water uit De Lek bij Nieuwegein. Het bellenscherm bij het gemaal Zeeburg in het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vooralsnog echter niet aan, meldt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. “De kritische waarde is nog niet bereikt, behalve af en toe wat pieken.” (Waterforum, 5 augustus 2022)

  Lees meer: waterfrom.net

 • Een Britse onderzoeker heeft met een simpele video op Twitter duidelijk geïllustreerd wat het effect van droogte is op de waterdoorlaatbaarheid van een bodem. (De Standaard, 12 augustus 2022)

  Lees meer: standaard.be

 • Het waterschap Vechtstromen heeft vrijdagochtend een onttrekkingsverbod van grondwater ingesteld voor een deel van Twente en Salland. Dat doet ze om natuurgebieden te beschermen die zwaar te lijden hebben onder de droogte.(tubantia.nl, 12 augustus)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Het is je vast niet ontgaan dat het droog is in Nederland. Maar wanneer spreken we precies van droogte? En zijn er geen manieren om die droogte op te lossen?(Quest.nl, 10 augustus)

  Lees meer: Quest.nl

 • BRABANT - Zeer uitzonderlijk: waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag een algeheel beregeningsverbod in voor overdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het verbod gold al voor de hoger gelegen zandgronden, maar ook boeren in de poldergebieden (kleigronden) mogen vanaf dinsdag geen water meer uit sloten, beken en rivieren halen.(BN De Stem, 8 augustus)

  Lees meer:bndestem.nl

 • De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • We noemen Nederland een waterland, een rivierenland, een kikkerland, een Noordzeeland. En toch is het te droog, voor de vijfde zomer op rij. NU.nl krijgt onder andere via NUjij en Instagram veel vragen over die paradox van droogteproblemen in het waterrijke Nederland. Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm beantwoordt er zes. (Nu.nl, 4 augustus)
  Lees meer: nu.nl

 • Dijken, bodem en natuur krijgen in Nederland zo lang mogelijk water, ook als er een watertekort is. Dat is vastgelegd in de zogenoemde verdringingsreeks, die waterbeheerders inzetten bij een ernstig watertekort. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld. (IJmuider Courant, 3 augustus)
  Lees meer: ijmuidercourant.nl

 • Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. (Internetbode 3 augustus)
  Lees meer: internetbode.nl

 • Nederland is erop ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Vroeger regende het gelijkmatiger, en functioneerde het systeem waarbij water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Alleen met de huidige extremen werkt dit verdroging enkel in de hand, met alle gevolgen van dien. Het is zaak om het water langer vast te houden zodat het de tijd krijgt om in de bodem te zakken. (Eindhovends dagblad, 3 augustus)
  Lees meer: ed.nl

 • Op 13 juli 2022 rond 12.30 uur werd door een handhaver van het waterschap een grondwaterberegening op grasland geconstateerd. Er is weliswaar een vergunning hiervoor afgegeven maar daar is specifiek een beperking in opgenomen dat in juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur niet beregend mag worden. Zeker gelet op de lage grondwaterstanden wordt hier streng op gecontroleerd. (Dommel, 1 augustus)
  Lees meer: dommel.nl