droogte

 • De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De regenval van de afgelopen weken heeft de grondwaterstand in het hele werkgebied van Wetterskip Fryslân hersteld. De extreme droogte in de zomer en het najaar van 2018 had gezorgd voor lage grondwaterstanden. (Friesch Dagblad, 14 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • De oorzaak van de verzakking van de twee gestutte woningen en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan overige woningen (met eventuele bijgebouwen) in het gebied van de 8 aangewezen woningen is grotendeels toe te schrijven aan de vervanging van de riolering en additioneel aan de 'droogte 2018'. (Roder journaal, 11 februari)

  Lees meer: roderjournaal.nl

 • De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Op hogere zandgronden zit het grondwater nog wel tot een meter lager dan normaal. (Nieuwe oogst, 7 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen keurde acht projectvoorstellen goed voor het gezamenlijke initiatief: Water challenges for a changing world. Het gezamenlijke initiatief richt zich op de uitdaging om duurzame watersystemen mogelijk te maken voor een duurzame economie in en buiten Europa. Twee van de goedgekeurde projecten worden geleid door onderzoekers van de Universiteit Twente. (Utilities, 5 februari)

  Lees meer: utilities.nl