droogte

 • Voor het tweede jaar op rij automatiseert Waterschap De Dommel een flink aantal stuwen. Door de ingebouwde computers regelen deze stuwen zelf het waterpeil. Bij weinig water gaan de stuwen automatisch omhoog om water vast te houden. Bij veel regen gaan de stuwen automatisch omlaag om wateroverlast te voorkomen. Het doel: beter inspelen op weersextremen. Het gaat om 34 stuwen op verschillende plekken in het Dommelgebied. (Waterschap de Dommel, 29 juni 2022)

  Lees meer: dommel.nl

 • Het waterpeil in Zeeland is onder het afgesproken zomerpeil gezakt. Dat betekent dat er vrijwel nergens meer water mag worden onttrokken aan sloten en grondwater. Op sommige plekken is het peil zelfs al gezakt onder het (lagere) winterpeil. (Omroep Zeeland, 24 juni 2022)
  Lees meer: omroepzeeland.nl
 • GroenLinks wil het onmogelijk maken voor boeren om schadeclaims in te dienen bij drinkwaterbedrijven als zij onvoldoende beregeningswater hebben. (Boerderij, 23 juni 2022)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Na enkele plensbuien vandaag kunnen plantjes en akkers er weer eventjes tegenaan. Met het oog op de toekomst is het van belang regenwater zoveel mogelijk op te slaan. Daarom is op Texel het project Zoete Toekomst Texel gestart. Op twee locaties wordt er regenwater opgeslagen in de grond. Kunnen dit soort projecten helpen tegen aankomende droogteperiodes? (NH Nieuws, 19 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. (Nature Today, 19 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Ondanks de regenachtige winter van 2021/2022 en een natte periode begin april, dalen de grondwaterstanden de laatste weken snel als gevolg van het uitblijven van regen in de tweede helft van april en begin mei. Op dit moment zijn de grondwaterstanden in grote delen van het land laag voor de tijd van het jaar en in het zuiden van Nederland worden lokaal zeer lage grondwaterstanden waargenomen. Dit is te zien in de grondwaterprognoses in de Droogteradar. (Groene Ruimte, 17 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Nu het al zo’n twee maanden amper regent, drogen boerenland en natuurgrond snel uit. Maar er zijn veel manieren om de droogte te bestrijden. (NRC, 15 mei)

  Lees meer: nrc.nl

 • De opwarming van de aarde meten we af aan de stijgende luchttemperatuur. Maar ook de bodem warmt op, vaak net zo snel als de lucht, soms nog veel meer. Dat kan grote gevolgen hebben voor de natuur. (Trouw, 16 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • Op Texel is voor het eerst een succesvolle proef gedaan met een systeem om overtollig regenwater onder de grond op te slaan. Dat regenwater kan dan in droge periodes gebruikt worden om akkers te irrigeren. Het is volgens de initiatiefnemers "een belangrijke stap" om het eiland zelfvoorzienender te maken op het gebied van zoet water. Maar ook elders in het land zou de techniek goed gebruikt kunnen worden. (BNN Vara, 11 mei)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Het is droog de afgelopen maanden, erg droog. Zelfs zo droog, dat dit maar eens in de twintig jaar zou moeten voorkomen, zeggen de weermetingen van het KNMI. Een uitzonderlijke situatie, vertelt droogte-expert Niko Wanders. Maar wat betekent dat voor onze samenleving? (NH Nieuws, 9 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het heeft al dagen niet geregend en op veel plaatsen is het kurkdroog. Toch stroomt er water op de top van de Lonnekerberg op zo'n vijftig meter hoogte. Dat is volgens waterschap Vechtstromen het resultaat van een aanpak waarbij water langer wordt vastgehouden. Het is een voorbeeld om droogte in andere delen van Overijssel tegen te gaan. (RTV Oost, 7 mei)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Na een natte winter zorgt het droge voorjaar nu alweer voor problemen in delen van Noord-Brabant. Water uit de sloot onttrekken, bijvoorbeeld om akkers te besproeien, is daar nu verboden. Het lijkt een voorbode van weer een droge zomer. (Volkskrant, 3 mei)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • In de strijd tegen de verdroging slaan de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen met landgoedeigenaren en beheerders van natuurgebieden. Met het programma ‘Haarvaten op peil’ willen ze het water in de hogere delen beter vasthouden. (H2O Waternetwerk, 21 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De bodem is een complex geheel. Om boeren te helpen er meer grip op te krijgen, heeft Dacom de CropX bodemvochtsensor geïntroduceerd. Een betaalbaar en betrouwbaar instrument, vooral handig bij de keuzes omtrent beregening. "Met de huidige brandstof- en kunstmestprijzen is dat extra waardevol." (Boerenbusiness, 13 april)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Wordt het in de kustgebieden al steeds lastiger om voldoende zoetwater voor alle gebruikers te garanderen, op de eilanden is dat nog uitdagender. Een groot onderzoeksproject op Terschelling moet de komende jaren duidelijk maken hoe zoet water kan worden vastgehouden en welke alternatieven er zijn voor de landbouw. (H2O Waternetwerk, 7 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit om de grondwatervoorraad te beschermen. (Aa en Maas, 1 april)

  Lees meer: aaenmaas.nl

 • Onze landbouwgrond droogt uit en raakt uitgeput. De gewasopbrengst wordt daardoor steeds minder. Volgens onderzoek van hydroloog Martine van der Ploeg kunnen bacteriën een dode bodem nieuw leven inblazen. (New Scientist, 2 april)

  Lees meer: newscientist.nl

 • Hoe kunnen we het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte beter begrijpen? Een consortium onder leiding van de Universiteit Twente gaat de komende zes jaar met deze vraag aan de slag in het WUNDER-project. Dat moet leiden tot ‘grensverleggende oplossingen’ om droogteschade aan gewassen te beperken. (H2O Waternetwerk, 3 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het project Agricoast wil een consortium van WUR, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1,5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld. (AGF, 7 februari)

  Lees meer: agf.nl

 • Agrariërs in het Achterhoekse drinkwaterwingebied ’t Klooster zetten op grotere schaal een proef tegen droogte voort. Zij pompen overtollig water in de bodem, waardoor het grondwater wordt aangevuld. (H2O Waternetwerk, 19 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl