droogte

 • Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. (Weekblad De Brug, 16 september)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • De verzilting van de Waddenregio is een reëel en urgent probleem, vooral al voor de boeren in het gebied. Op het congres Saline Futures worden oplossingen gedeeld en allianties gesmeed om een omslag in de landbouw te bewerkstelligen. (Friesch Dagblad, 11 september)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. In de lage delen liggen de grondwaterstanden rond normale waarden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende. (Weblog Zwolle, 11 september)

  Lees meer: weblogzwolle.nl

 • De afvoer van de Maas daalt. De gevolgen van de lage rivierstand zijn op dit moment beperkt. Grondwaterstanden blijven op veel plaatsen laag. (Unie van Waterschappen, 4 september)

  Lees meer: uvw.nl

 • Zelfs als het de rest van het jaar non-stop pijpestelen regent, is dat niet genoeg om het grondwaterpeil te normaliseren. Tijd voor een ander waterbeheer, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. (Trouw, 3 september)

  Lees meer: trouw.nl

 • 2018 was een recordjaar qua droogte. En 2019 is niet veel beter. Wat doen de waterschappen ermee in De Langstraat, op de Naad van Brabant? Les 1: de tijd van luxe is voorbij. (BD, 2 september)

  Lees meer: bd.nl

 • Wat is er aan de hand met de droogte die het oosten van ons land nog altijd plaagt? Augustus kende een hittegolf, maar ook een heleboel regen. Toch komt het grondwater in het oosten van het land maar niet op peil. Van een gebrek aan water is in Nederland geen sprake. We kunnen het alleen niet overal krijgen. „Het gaat om hoog versus laag.” (De Telegraaf, 31 augustus)

  Lees meer: telegraaf.nl

 • Het waterschap maait in en langs sloten nog nauwelijks. Om beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering, laat het Waterschap Vallei en Vallei sinds kort zo veel mogelijk de begroeiing bij watergangen staan. ,,Wij maaien de oevers en bodem van watergangen alleen waar het moet om wateroverlast te voorkomen’’, zegt de woordvoerster van het waterschap. (De Gelderlander, 28 augustus)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Waterschap Vechtstromen breidt het grondwateronttrekkingsverbod uit in de zones rond natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Andere waterschappen in Noord-Nederland zien de droogtesituatie langzaam verbeteren, al blijft het neerslagtekort aanzienlijk. In Flevoland is het waterpeil al weer een week normaal. (Nieuwe Oogst, 22 augustus)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Huizen in het oude centrum van Buren zakken weg. Sommigen langzaam, maar op andere adressen bedraagt de daling wel een centimeter per jaar. Zo heeft de ene bewoner lelijke scheurtjes en kampt de ander met forse groeven in de muren. (Gelderlander, 17 augustus)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • Waterschap Vallei en Veluwe heeft het over een andere boeg gegooid bij het maaien van watergangen. Begroeiing wordt nu in veel wateren grotendeels met rust gelaten. Dit komt de biodiversiteit ten goede. (H2O Waternetwerk, 7 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het heeft de laatste weken geregend, maar desondanks blijven Oost- en Zuid-Nederland en delen van Zeeland last houden van droogte. De grondwaterstanden herstellen zich niet, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Minister van Nieuwenhuizen sprak tijdens een werkbezoek aan de Achterhoek van een ‘heel naar gezicht’ en pleitte voor het beter vasthouden van water. (H2O Waternetwerk, 14 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • SILVOLDE - De regen van afgelopen weekend helpt de Achterhoek nog niet om een periode van extreme droogte af te sluiten. En dat is maar goed ook, zeggen historici en archeologen. Want door de droogte kunnen ze nu de geschiedenis in het Achterhoekse landschap goed zien. (Omroep Gelderland, 12 augustus)
  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Akkerbouwers kunnen verschillende maatregelen nemen om de vochtvoorziening van hun percelen te verbeteren, waardoor de droogtestress zoveel mogelijk wordt beperkt, aldus Romke Postma van het Nutriënten Managementinstituut NMI en Wim van Dijk van de leerstoelgroep Agrosysteemkunde van Wageningen University & Research. Met name het voorkomen van verdichting van de bodem is belangrijk om gewassen minder kwetsbaar te maken voor droogte. (AgriHolland, 8 augustus)


  Lees meer: agriholland.nl

 • Enschede - Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig hoog geweest, dat Vitens de maandvergunningen heeft overschreden. Dit heeft Vitens bekendgemaakt. (Blik op Nieuws, 8 augustus)

   

  Lees meer: blikopnieuws.nl

 • Boeren maken gebruik van grondwater om te beregenen. Veel burgers kennen de daarvoor geldende regels niet en denken soms zelfs dat boeren water verspillen. Aan die onwetendheid wil LLTB-voorzitter Léon Faassen een einde maken. (Nieuwe Oogst, 2 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • "Voor mij is het eerder vijf over twaalf dan vijf voor twaalf”, dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel maakt zich grote zorgen over klimaatverandering. Hij is geselecteerd voor de nieuwe Europese adviesraad voor klimaatverandering en sociale transformatie. Europa stelt daar miljarden euro’s voor beschikbaar. De dijkgraaf heeft straks de belangrijke taak om te adviseren waar dat geld naartoe gaat. (Zembla, 2 augustus)

  Lees meer: zembla.bnnvara.nl

 • Waterschap Hunze en Aa's heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat meldt het dagelijks bestuur deze week in een brief aan boeren. (Nieuwe oogst, 1 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De auteurs zijn Peter Voorn (ecoloog) en Corine Geujen (hydroloog) van Natuurmonumenten. Zij schreven deze bijdrage mede namens Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Met bufferzones waar het waterpeil hoog is kunnen natuurgebieden beschermd worden tegen verdroging. (Eindhovens Dagblad, 1 augustus)

  Lees meer: ed.nl

 • Vanaf morgen is het verboden om grondwater te onttrekken in en rondom kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland. Het gaat om het gedeelte ten zuiden van de Overijsselse Vecht. (rtv Oost, 31 juli)

  Lees meer: rtvoost.nl