grondwater

 • Wisselvallig weer met vooral regen en ook veel wind. Echt lekker lenteweer kan je het niet noemen. "Het schommelt nogal heen en weer de komende dagen", zegt meteoroloog Sebastiaan Aerts van Buienradar. Voor het grondwaterpeil is het goed nieuws, dat is op veel plekken op niveau. (RTL Nieuws)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

   

 • De schade aan de Zeeuwse Vlaketunnel in 2010 is vergelijkbaar met de recente problemen bij de Prinses Margriettunnel in Friesland. Rijkswaterstaat negeerde destijds onafhankelijke experts over de oorzaak van de schade, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Er is een gerede kans dat meer tunnels met deze problematiek te maken krijgen. (Waterforum, 17 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen voor ondergrondse berging van regenwater én de winning van brak grondwater, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen produceren. COASTAR heeft deze kansrijke locaties letterlijk in kaart gebracht. De geohydrologische geschiktheidskaarten zijn een uitstekend startpunt voor verder onderzoek en gesprekken in de regio. (H2O Waternetwerk, 15 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat. (Provincie Drenthe, 10 maart)
  Lees meer: provincie.drenthe.nl

   

 • De eerder beloofde voortstuwers ten zuidwesten van Emmeloord komen er definitief niet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft deze week besloten het projectplan in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast voor agrariërs te verminderen. (H2O Waternetwerk, 9 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • De omstreden pijpleiding die vervuild grondwater vanuit Ede in de Nederrijn bij Wageningen zou lozen, komt er toch niet. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe zijn de risico’s van de verontreiniging veel lager dan vooraf gedacht en is het oppompen en lozen van het vervuilde water niet meer nodig. Maar het rapport waaruit dat zou blijken is niet openbaar. (Pointer KRO-NCRV, 9 maart)
  Lees meer: pointer.kro-ncrv.nl

   

 • De winterdroogte die nu in het nieuws is en grote delen van Europa treft, zal in de toekomst vaker voorkomen. Dat verwacht de Italiaanse hydroloog Salvatore Pascale. Hij heeft net met twee collega’s een onderzoek gepubliceerd in Environmental Research Letters, waarin ze de uitzonderlijke droogte analyseren die West-Europa en het mediterraan gebied in 2022 trof. (NRC, 9 maart)
  Lees meer: nrc.nl

   

 • De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt wordt steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022. (H2O Waternetwerk, 8 maart)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

   

 • Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden. (H2O Waternetwerk, 4 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • 'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg', zei natuurkundige Albert Einstein ooit. Dit gezegde gaat niet op voor het akkerbouwbedrijf van Gillis Klompe in het Zeeuwse Dreischor. 'We moeten alles doen om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering', zegt hij. (Nieuwe Oogst, 4 maart)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Staatsbosbeheer verhoogt het waterpeil in het Westzijderveld in de Zaanse polder. Doel is om de bodemdaling te remmen en de CO2-uitstoot te verlagen. Muziektheatergezelschap Silbersee in Amsterdam kocht CO2-certificaten om dat praktisch en financieel mogelijk te maken en bij te dragen aan natuurherstel van veen. Het is het eerste project van Valuta voor Veen in Noord-Holland. (Waterforum, 3 maart)
  Lees meer: waterforum.net

 • De komende dagen zien we vooral een droog en rustig weertype met in de nachten kans op vorst. In ons beheergebied blijven, met name in het zuiden, nog steeds veel stuwen op zomerpeil. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand na de komende week naar verwachting gelijk blijven. Met slechts een paar weken te gaan tot de start van het groeiseizoen, hopen we nog op een aantal perioden met neerslag. (Waterschap vechtstromen, 24 februari)
  Lees meer: vechtstromen.nl

   

 • Volgende maand, 15 maart, zijn er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de 21 waterschappen in Nederland. Die waren er altijd voor droge voeten, onderhoud van dijken en gemalen en schoon water, maar in een veranderend klimaat met extremer weer krijgen ze steeds vaker te maken met ingewikkelde keuzes en botsende belangen. Water vasthouden of wegpompen? Ruimte voor de rivier of voor recreatie en de bouw? En moet het grondwaterpeil omlaag of omhoog? (NOS, 14 februari)
  Lees meer: nos.nl

   

 • De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is sinds 6 februari gedeeltelijk weer open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zandzakken en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel, zijn 6 februari afgerond. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. (Waterforum, 14 februari)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • Het verziltingsprobleem speelt onder meer in de noordelijke kleischil in Friesland. 'Er moet iets gebeuren, want de beschikbaarheid van zoetwater wordt een dingetje', waarschuwde Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) donderdag bij de oprichting van het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta's. (Nieuwe Oogst, 4 februari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het liet lang op zich wachten maar door het kletsnatte weer van de afgelopen tijd heeft Waterschap Rijn en IJssel de onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater in de Achterhoek en de Liemers kunnen opheffen. Heemraad Peter Schrijver spreekt van een kwetsbaar evenwicht bij het grondwater. “Alles is nu op orde maar het moet wel blijven regenen.” (H2O Waternetwerk, 25 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • DEN HAM - Waterschap Vechtstromen dreigde deze week de bouw van een waterkelder van Vitens in Den Ham stil te leggen, omdat het grondwaterpeil bijna een kritieke waarde bereikte. De werkzaamheden in het Hammerflier staan daarom inmiddels onder extra toezicht, nu er bronbemaling plaatsvindt. De situatie zou al even kritiek zijn geweest, met kans op schades aan woningen die dichtbij de waterwinning liggen. (AD, 28 januari)
  Lees meer: ad.nl

   

 • Hogere temperaturen en droogte leiden ertoe dat Nederland in de toekomst meer te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Hiervoor waarschuwen kennisinstellingen in het rapport Natuurbrandsignaal ’23. (H2O Waternetwerk, 23 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Ook na de brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over peilbeheer in de veenweiden gaat provincie Utrecht ervan uit dat ze met haar veenweideaanpak op het juiste spoor zit. Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma regionale veenweidestrategie dat de provincie onlangs vaststelde. (Nieuwe Oogst, 19 januari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Vecht is één van de rivieren die buiten de oevers is getreden. Onder andere in Dalfsen is de waterstand extreem hoog, maar volgens Herald van Gerner, van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta), is dit geen uitzondering. "In vergelijking met vorig jaar, is het dit jaar minder hoog, althans tot nu toe." (RTV Oost, 17 januari)
  Lees meer: rtvoost.nl