grondwater

 • In het werkgebied van het Brabantse waterschap De Dommel worden de komende maanden 11 publieksgrondwatermeters geplaatst om aandacht te vragen voor de grondwaterproblematiek. De eerste van de nieuwe grondwatermeters is onlangs onthuld bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot. (H2O Waternetwerk, 18 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Er viel in de zomer van 2023 bijna de dubbele hoeveelheid regen als gebruikelijk. Dankzij al die regen staat het watersysteem in het werkgebied van waterschap Aa en Maas er heel anders voor dan de afgelopen jaren. Grondwater, oppervlaktewater en de bodem gaan goed gevuld de herfst in. (Waterforum, 21 september)
  Lees meer:waterforum.net

   

 • Op 13 september is de eerste nieuwe publieksgrondwatermeter onthuldigd in Oirschot door Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant, in aanwezigheid van burgemeester Judith Keijzers-Verschelling van gemeente Oirschot. Met de publieksgrondwatermeter vragen de partijen aandacht voor het probleem van de dalende grondwaterstanden in Brabant. (Waterforum, 19 september)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • Acht natuur- en milieuorganisaties uit het noorden roepen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven op om een Wateragenda voor Noord-Nederland te maken. Doel van de agenda moet zijn te komen tot ‘een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd te voorzien in de waterbehoefte van burgers, bedrijven en natuur’. (H2O Waternetwerk, 8 september)
  Lees meer:h2owaternetwerk.nl

   

 • Door klimaatverandering worden steeds hogere eisen gesteld aan zowel de af- als aanvoer van water bij een perceel. Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa) heeft de afgelopen drie jaar in Zuid-Holland ervaring opgedaan met omgekeerde drainage om hier meer grip op te krijgen. (Nieuwe Oogst, 8 september)
  Lees meer:nieuweoogst.nl

 • Volgens het Europese Milieuagentschap (Engels) is watervervuiling in de EU afgenomen tussen 1990 en 2010. Sindsdien is deze vooruitgang vertraagd, met vervuiling in 58% van het oppervlaktewater sinds 2016. Bovendien heeft slechts 42% van de oppervlaktewateren en 77% van het grondwater een "goede chemische toestand”. (Europees Parlement, 7 september)
  Lees meer: europa.eu

 • In Brabant geldt vanaf vandaag een meldingsplicht voor het gebruik van kleine grondwaterputten. De verplichting geldt zowel voor inwoners en bedrijven, laten de drie Brabantse waterschappen weten. Ze roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op hun put te melden. (H2O Waternetwerk, 1 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • In een zandlaag in de ondergrond van Hoorn in Noord-Holland kan een miljard liter drinkwater tijdelijk worden opgeslagen. Daar blijft het van goede kwaliteit, blijkt uit de eerste proeven van drinkwaterbedrijf PWN. (De Ingenieur, 28 augustus)
  Lees meer: deingenieur.nl

   

 • Het eerste jaar van de pilot Regelbare Drainage en Infiltratie (RDI) rondom de Deurnsche Peel leert dat het systeem op de zandgrond van de twee agrarische testbedrijven snel werkt. (H2O Waternetwerk, 28 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Honderden grondwaterputten rondom De Peel waar tienduizenden liters water per uur uit kunnen worden opgepompt: veel boerenbedrijven gebruiken dat grondwater voor het telen van hun gewassen. Dat is slecht voor de natuur, want het grondwaterpeil in De Peel moet juist omhoog. Daarom wil stichting Werkgroep Behoud de Peel dat de provincie ingrijpt. Maar daar staat de provincie niet om te springen. (Omroep Brabant, 21 augustus 2023)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • In de afgelopen weken is er in ons gebied zeker dubbel zoveel neerslag gevallen als normaal. Het neerslagtekort is daardoor sterk teruggelopen. De komende periode volgt er bewolkt en wisselvallig weer met af en toe een bui. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond of boven het gemiddelde. We blijven zo veel mogelijk water vasthouden op plekken waar dat kan. Er zit echter een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden. We leveren daarom maatwerk, spelen in op de lokale actuele omstandigheden en voeren water af wanneer dat nodig is om wateroverlast te voorkomen. (Vechtstromen.nl, 11 augustus 2023)

  Lees meer: vechtstromen.nl

 • In het Europese Interreg-project Blue Transition werken 23 organisaties uit 6 landen rond de Noordzee samen aan de uitvoering van klimaatrichtlijnen. Ze zetten pilots op rond grondwater en bodem, die duidelijk moeten maken welke acties nodig zijn. Slim omgaan met zoetwater in de noordelijke kuststrook bijvoorbeeld. (H2O Waternetwerk, 3 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Meerdere waterschappen stoppen met maatregelen tegen de droogte na de vele regenval. Waterschap Limburg trekt vanaf vrijdag 12 uur het beregeningsverbod voor beken en sloten in Zuid-Limburg in. Sproeiverboden in Noord-Brabant en Gelderland blijven nog wel van kracht. (Nieuwe Oogst, 4 augustus)
  Lees meer:"nieuweoogst.nl

 • De Adviescommissie Schade Grondwater heeft besloten om de regionale versie van de Waterwijzer Landbouw te gebruiken voor het berekenen van schade aan landbouwgewassen. Dit komt in plaats van de oude methode met Technische Commissie Grondwater Beheer tabellen. (Melkveebedrijf, 1 augustus)
  Lees meer: melkveebedrijf.nl

   

 • Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de Brabantse bodem vochtig te houden. Wat valt er te leren van de Belgen? (Binnenlands Bestuur, 28 juli)
  Lees meer:binnenlandsbestuur.nl

   

 • Is een bepaalde toepassing van grondwater veilig? Dat kunnen provincies, waterschappen en gemeenten nu nagaan met de Risicotoolbox Grondwater die het RIVM heeft ontwikkeld. Zij beoordelen hiermee de risico’s van chemische verontreiniging. (H2O Waternetwerk, 26 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • In polder Lange Weide wordt sinds 2019 het waterpeil van 550 hectare dynamisch beheerd in samenwerking met grondeigenaren, waarvan 310 hectare met waterinfiltratie. Welke lessen heeft dit project opgeleverd? Een terugblik. (Nieuwe Oogst, 25 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ondanks dat het af en toe regent, hebben we te maken met droogte in West-Nederland. De regen die nu valt, zorgt voor verlichting, maar er is nog lang geen einde aan de droogte. Op dit moment is er een neerslagtekort van 180 millimeter. Oftewel: 18 emmers water per vierkante meter. (Biojournaal, 21 juli)
  Lees meer: biojournaal.nl

   

 • Doemt het spook van een grote grondwaterdroogte weer op? Vrijwel overal in het land zijn de grondwaterstanden ten minste 10 centimeter lager dan wat in historisch opzicht als normaal wordt beschouwd, blijkt uit een inventarisatie van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Blijven de standen verder dalen, dan gaan ze naar een niveau dat vergelijkbaar is met de voorbije zeer droge jaren. (H2O Waternetwerk,
  17 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Om de waterkwaliteit in het recreatie- en natuurgebied Het Twiske te verbeteren, experimenteert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met ijzerzand. Vooralsnog gaat het om een proef op kleine schaal met twee soorten ijzerzand. (H2O Waternetwerk, 123 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl