grondwater

 • Nog nooit was het zo nat in februari, dus het water van de Aa of Weerijs onder Breda klotst enthousiast tegen de oevers. Het is alweer een tijdje geleden dat er zoveel water door de beek werd geperst. Met dank aan de grote hoeveelheden regen die in de afgelopen weken zijn gevallen. Is de droogte nu écht voorbij? (BN de Stem, 28 februari)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Het aantal zichtbare dumpingen van drugsvaten in Nederland is in 2019 met 35 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vermoedelijk doordat criminelen vaker voor alternatieve manieren kiezen om van hun drugsafval af te komen, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, in gesprek met NU.nl. (Nu.nl, 27 februari)
  Lees meer: nu.nl

 • De voorzieningenrechter keurde vrijdag 14 februari het monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer goed. Bedrijven rond het Lauwersmeer verzetten zich tegen de proef omdat zij bang zijn voor schade door een mogelijke stijging van het grondwater en eventuele verzilting. Dankzij de uitspraak van de rechter mochten de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest direct starten met de uitvoering van de proef. (Waterforum, 18 februari)
  Lees meer: waterforum.net

 • We beleven een nat jaargetijde, maar ondertussen is er toch een tekort aan water. De extreem droge zomers van 2018 en 2019 hebben hun sporen nagelaten. Waterschappen en deskundigen pleiten voor het vasthouden van grondwater, terwijl boeren willen beregenen. (Nieuwsuur, 12 februari)
  Lees meer: nos.nl

 • De grondwaterstand in Noord-Oost Brabant is nog steeds niet overal hersteld. Ondanks het feit dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen. (De Gelderlander, 2 februari)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. De handreiking is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, maar tot stand gekomen met medewerking van verschillende overheden. (Bodem+, 15 januari)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Flevoland beschikt over een unieke grondwatervoorraad van uitzonderlijke kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat er nog enige ruimte is voor extra grondwateronttrekking om de groeiende drinkwatervraag op te vangen. De grenzen van een duurzame benutting van het grondwater komen echter in zicht. (H2O Waternetwerk, 24 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het consortium WarmingUP, dat onder leiding staat van TNO, wil collectieve warmtesystemen ontwikkelen, die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. STOWA participeert in het project en laat de effecten van aquathermie op het waterbeheer onderzoeken. (H2O Waternetwerk, 16 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De droogte in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is achter de rug. Door de neerslag in de afgelopen maanden zijn de grondwaterstanden hersteld en weer op normaal niveau voor deze tijd van het jaar. Dat heeft het waterschap laten weten in een persbericht. (De Stadskoerier, 27 november)
  Lees meer: destadskoerier.nl

 • Op Proefboerderij Zegveld start in januari een proef waarbij de grondwaterstand in weides wordt verhoogd. De hoop is dat op die manier de bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen kan worden roepen. (Nieuwe Oogst, 26 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Twee droge zomers brachten breed besef dat meer zoetwaterbuffers nodig zijn. Plensbuien helpen niet. Veel water stroomt snel weg. Daarom is het tijd om een oud plan af te stoffen: ondergrondse wateropslag op de Veluwe. (Nieuwe Oogst, 15 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Er is een enorme kans om onze zoetwatervoorraad te vergroten: opslagruimte genoeg op de Veluwe, betoogt Jos Peters, adviseur drinkwater. (De Volkskrant, 4 november)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Door 74 boeren en tuinders in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater in hun gebied. In de jaren 2015 tot en met 2017 zaten de meeste deelnemers onder de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater onder de wortelzone. De Zuid-Limburgse aanpak bleek zelfs zo succesvol dat deze nu verder uitgerold wordt naar Midden- en Noord-Limburg. (Boerderij, 29 oktober)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Het waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod per 24 oktober ingetrokken. Het waterschap ziet met name in de grotere watergangen herstel, na de droogte van afgelopen zomer. (Agraaf, 28 oktober)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Waterschap Vechtstromen loopt flink achter met het controleren en handhaven van vergunningen bij veehouderijen, glastuinbouw, biovergisters en industriële lozingen. De droogte dit jaar heeft veel personele capaciteit opgeslokt. Ook onderbezetting en ziekte hebben een rol gespeeld. (Tubantia, 27 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Nederland is niet nat maar droog. Er is de afgelopen twee maanden behoorlijk veel regen gevallen; september was volgens het KNMI „vrij nat” en ook in oktober is tot vandaag gemiddeld bijna 90 millimeter gevallen – meer dan normaal. Toch is de droogte niet voorbij. (NRC, 24 oktober)

  Lees meer: nrc.nl

 • Waterschap Vallei en Veluwe beëindigt het verbod om water uit kanalen, beken en sloten te onttrekken. De beëindiging van het verbod gaat op 24 oktober in. Vooral in de grotere watergangen, onder andere in de Gelderse Vallei, is volgens het Waterschap herstel te zien. De afvoer van water komt weer op gang. (Soester Courant, 23 oktober)

  Lees meer: soestercourant.nl

 • De grondwaterstanden in deze regio zijn op veel plekken nog altijd veel te laag en behoren tot de laagste van het land. De flinke regenval van de afgelopen periode ten spijt. Met risico's voor de natuur. (Eindhovens Dagblad, 23 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • Na de regenval van de laatste weken onderzoekt Waterschap Vechtstromen of de onttrekkingsverboden, die in de zomer ingesteld zijn, aangepast kunnen worden. Die gelden namelijk nog steeds. (Tubantia, 21 oktober)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Ondanks de regen van de afgelopen weken is de grondwaterstand in delen van Nederland na twee droge zomers nog steeds te laag. Hoe kun je voorkomen dat Nederland droog komt te staan? (De Volkskrant, 18 oktober)

  Lees meer: volkskrant.nl