klimaatadaptatie

 • Bodemonderzoeker Fugro heeft het druk met zijn diensten voor windparken op zee. Maar ook bij traditionele olie- en gasprojecten heeft Fugro meer werk omdat landen vanwege de oorlog in Oekraïne de eigen energieveiligheid hoog op de agenda hebben gezet. Het Nederlandse bedrijf zag daardoor de omzet en orderontvangst in de eerste helft van dit jaar flink stijgen. (Nieuws.nl, 25 juli)
  Lees meer: nieuws.nl

 • De meeste regen valt in de winter, terwijl boeren dit zoete water juist in het voorjaar en de zomer nodig hebben om de gewassen mee te besproeien. Daar heeft Stichting Waterhouderij na jarenlang testen een oplossing voor bedacht, namelijk water opslaan in de bodem via een systeem met stuwen en waterpeil-afhankelijke drainage. (Omroep Zeeland, 4 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt wisten we al. Maar die stijging is ook nog eens aan het versnellen, ontdekten onderzoekers van de TU Delft. (Nieuwsuur, 27 juni 2022)

  Lees meer: nos.nl

 • Is het mogelijk om bagger in te zetten voor de bescherming van dijken? Dat probeert waterschap Scheldestromen uit op een zeedijk. Daarvoor worden zeer sterke blokken van baggerspecie gebruikt die onder hoge druk zijn samengeperst. (H2O Waternetwerk, 15 juni)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Burgers mogen beter beseffen dat de bodem de bron van alle leven is en sommige boeren ook. Volgens oud-minister van landbouw beïnvloedt iedereen altijd de bodem, bij wat je ook maar doet. Zijn belangrijkste boodschap: de boer is onmisbaar bij bodembeheer. Agrarische ondernemers kunnen namelijk voorkomen dat bodems degraderen. (Akkerwijzer, 8 juni)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Van de totale energievoorziening van woningen gaat gemiddeld 25% naar elektra. Voor verwarmen is de resterende 75% nodig. In de regionale energiestrategieën en de Transitievisies Warmte vormt duurzame warmte daarom een serieuze uitdaging. Een belangrijk antwoord op deze uitdaging is bodemenergie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. (Binnenlands bestuur, 30 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Door de droogte is er in ons land een enorme druk op het grondwater. Zo hebben de provincies Noord-Brabant en in Limburg besloten dat voor het besproeien van jouw land je een vergunning nodig hebt. Bovendien kan drinkwaterbedrijf Vitens niet al haar klanten drinkwater leveren. Wie krijgt wat? Vroege Vogels sprak met Roelof Stuurman, grondwaterexpert bij Deltares. (NPO radio 1, 29 mei)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • De beplantingen die als deel van de landschapsplannen bij ruilverkavelingen tussen 1946 en 1980 in 70% van Nederland zijn aangebracht bepalen in grote delen van het land het landschapsbeeld. Ze vormen samen een netwerk dat het hele cultuurlandschap dooradert. Daardoor kan het een belangrijke structurerende rol vervullen bij de combinatie van hedendaagse ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en het stimuleren van biodiversiteit, stelt Henk van Blerck. Donderdag 19 mei hoopt hij te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Groene Ruimte, 16 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Twee brede onderzoeksconsortia krijgen opgeteld ruim 4,3 miljoen euro om zowel in steden als op het platteland te werken aan een gezondere leefomgeving in tijden van klimaatverandering. De financiering komt vanuit het programma Klimaatadaptatie en Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). (NWO, 17 maart)
  Lees meer: nwo.nl

 • De ernstige boodschap van het nieuwste rapport van de IPCC kan op veel bijval rekenen vanuit de Nederlandse watersector. Volgens minister Mark Harbers wordt de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie onderstreept, terwijl deltacommissaris Peter Glas wijst op extra tempo maken met het Deltaprogramma. De Unie van Waterschappen benadrukt het belang van investeren in weerbaarheid. (H2O Waternetwerk, 1 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • We kunnen nú nog invloed hebben zodat we ook in de toekomst veilig en duurzaam kunnen leven in delta’s en kustgebieden. Dat is de hoopvolle boodschap van het nieuwe IPCC-rapport (WG2). De urgente oproep beperkt zich niet tot de noodzaak om de CO2-uitstoot te reduceren, maar richt zich ook op het versneld aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Niet alle effecten van klimaatverandering zijn te voorkomen, en dus is een goede voorbereiding van groot belang. (Deltares, 28 februari)
  Lees meer: deltares.nl

 • Na acht jaar stilte verschijnt maandag een nieuw IPCC-rapport over de gevolgen van klimaatverandering: van overstromingen tot watertekorten, van voedselschaarste tot migratiestromen. Patrick Verkooijen, Gronings hoogleraar en bestuursvoorzitter van het Global Center on Adaptation, blikt vooruit. ‘Elke investering in klimaatadaptatie zal zich later terugverdienen.’ (de Volkskrant, 27 februari)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp. (H2O Waternetwerk, 26 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, doet al ruim 100 jaar onderzoek naar de ondergrond in ons land. Met de nieuwe website, de Basisregistratie Ondergrond en 3D-modellen van de ondergrond maakt de GDN de ondergrond weer een stuk beter zichtbaar. (Land en Water, 10 januari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Het rioolstelsel beheren en onderhouden is een taak van de gemeente. Het college biedt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) aan ter vaststelling. (Deventer RTV, 14 december)

  Lees meer: deventerrtv.nl

 • 'Wat is het effect van klimaatverandering op onze sector? En hoe kunnen we de bedrijfsvoering hierop aanpassen?' Met die vragen opende onderzoeksmanager Herman Schoorlemmer van Wageningen University & Research (WUR) vorige week de kennisbijeenkomst 'Het klimaat de baas' in het Gelderse Nijkerk. (Nieuwe Oogst, 11 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Regionaal water- en bodemprogramma 2022-2027 ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. In het programma is vastgelegd hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie. (Agri Holland, 26 oktober)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Biomassacentrales liggen in Nederland onder vuur. Ze zijn lang niet zo duurzaam als gedacht, stelde de Tweede Kamer vast, die geen subsidie meer geeft aan nieuwe centrales. Maar in Bemmel is er nog wel een verrezen. En de tuinders daar zijn er trots op. (De Gelderlander, 11 september)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Volgens de eerder dit jaar bijgestelde langjarige neerslagstatistieken van het KNMI valt er gemiddeld genomen nergens in Nederland meer regen dan in Zoetermeer, 972 millimeter per jaar. Verder in Zuid-Holland scoren Rotterdam, Den Haag en Voorschoten hoog in de nieuwe neerslagcijfers. (Binnenlands bestuur, 3 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De catastrofale overstromingen afgelopen maand in Nederland, Duitsland en België hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat in stedelijke gebieden heel wat gedaan moet worden om overvloedig water te kunnen bergen. Maar er is nog een probleem: hitte. Steden worden door de steeds vaker voorkomende hittegolven eilanden van hitte in de zomer. Steden moeten dus ook weer water kunnen laten verdampen om af te koelen. Stadsvegetatie speelt hierbij een belangrijke rol”, zegt Matthias Barjenbruch, hoogleraar stedelijk waterbeheer aan de TU Berlin. (Innovation Origins, 25 augustus)
  Lees meer: innovationorigins.com