klimaatadaptatie

 • De gemeente Emmen heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het waterpeil van de Rietplas in Emmen. De lage waterstand wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. Veel mogelijke oplossingen zijn terug gebracht naar twee kansrijke maatregelen om de waterstand te verhogen en de kwaliteit te verbeteren: het oppompen van grondwater of het inlaten van gezuiverd water van bijvoorbeeld de Puur Water Fabriek. (Drents Nieuws, 13 december)

  Lees meer: drentsnieuws.nl

 • Op zaterdag 12 december is de FLORON-dag / KNNV botanische dag. Deze jaarlijkse lezingendag is voor vrijwilligers, beheerders, liefhebbers en geïnteresseerden die zich bezighouden met wilde planten en is dit jaar voor het eerst online te volgen. Met een divers programma is er voor ieder wat wils. Benieuwd naar het programma? Deelname is gratis; aanmelden is vereist. Hopelijk tot zaterdag! (Nature Today, 9 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar onmisbaar. Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Reden voor het Betonhuis Riolering om te starten met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’. (Bouw en Uitvoering, 2 december)

  Lees meer: bouwenuitvoering.nl

 • Om bedrijventerreinen te verduurzamen stelt de provincie per 1 januari 2021 de subsidieregeling 'verduurzaming bedrijventerreinen' open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling wordt van kracht als deze is gepubliceerd in het Provincaal Blad, hetgeen eind december 2020 zal gebeuren. (Hoeksch Nieuws, 30 november)

   

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • In maart 2021 mogen we stemmen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op belangrijke ruimtelijke thema’s als wonen, mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid, klimaat en energietransitie? De komende weken neemt Stadszaken de verkiezingsprogramma’s door. Deze week: groen. In de (concept)partijprogramma’s van de grootste politieke partijen komen vooral landbouw, klimaatadaptatie en natuurgebieden aan bod. (Stadszaken, 24 november)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Komende week wordt het eerste van een serie grote windmolenparken voor de Nederlandse kust opgeleverd in Zeeland. Borssele 1 & 2 leveren dan genoeg elektriciteit voor een miljoen Nederlandse huishoudens. (NOS, 22 november)

  Lees meer: nos.nl

 • De gemeente Den Haag gaat drones inzetten om riolen te inspecteren. Dat schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer dinsdag aan de gemeenteraad. Om de kwaliteit van het rioolstelsel in de gaten te houden, wordt jaarlijks tien procent gecontroleerd en gereinigd. Bij grote of lastig te bereiken riolen wordt daarvoor nu deze nieuwe techniek ingezet. ‘Drones worden via een put naar beneden gelaten en dan kunnen we op afstand kijken’, aldus Marcel Tirion, hoofd riolering en wegen van de gemeente Den Haag. (Den Haag FM, 17 november)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • Ooit stonden er 83 watermolens in Brabant. Daarvan zijn er nu nog een handjevol over. Drie historische watermolens in het stroomgebied van De Dommel gaan de gevolgen van klimaatverandering helpen beperken. Het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ heeft daarvoor een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro bij elkaar gebracht. (Nature Today, 16 november)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Bij vervanging en verbetering van de riolering moet meer dan ooit rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie. Dat staat in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan dat het college van B en W heeft opgesteld. (RTV Amstelveen, 12 november)

  Lees meer: rtva.nl

 • Klimaatadaptatie is voor veel Europese steden nog te veel een ver-van-mijn-bed-show. En als een stad al een plan heeft, dan schiet het met de implementatie niet snel genoeg op, zo stelt een rapport van Sweco. Het ingenieursbureau adviseert om klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame stadsontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 12 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. (Hoeksche Waard Nieuws, 11 november)

   

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • De provincie Overijssel wil dat warmtenetten versneld worden aangelegd en trekt hiervoor zeven miljoen euro uit. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar haalbaarheid van projecten. (RTV Oost, 10 november)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Inwoners en ondernemers uit de gemeente Oldambt kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot. (Streekblad, 6 november)

  Lees meer: hetstreekblad.nl

 • De ambities voor het vernatten van het Friese veenweidegebied zijn groot. Er gaapt echter een flink gat tussen de kosten (549 miljoen euro) en het beschikbare budget (66,5 miljoen euro). Dat vraagt om ‘dynamisch programmeren’. (Leeuwarder Courant, 4 november)

  Lees meer: lc.nl

 • Bij zware regenbuien is Twekkelerveld kwetsbaar voor wateroverlast. Met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat kan de riolering al dat water niet aan. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op extreme weersomstandigheden en verhoogt het de leefkwaliteit in Twekkelerveld. (Huis aan Huis Enschede, 3 november)

  Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

 • Leidschendam-Voorburg is goed op weg om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. Afgelopen week stelde het college de eerste klimaatstresstest en klimaatrisiciodialoog vast. (Het Krantje online, 2 november)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • De eerste handtekeningen voor de City Deal Openbare Ruimte zijn gezet. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden gaan hierin samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken aan toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling. (Stadszaken, 31 oktober)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Rotterdam is als dichtbebouwde stad extra kwetsbaar voor extreem weer. Stenen en asfalt houden warmte vast en wanneer het heel hard regent, zakt het water minder makkelijk in de bodem waardoor er ‘water op straat’ ontstaat. Meer groen aanleggen is daarom belangrijk, weet wethouder Bert Wijbenga, want groen neemt het water makkelijker op. (Dagblad010, 21 oktober)

  Lees meer: dagblad010.nl

 • Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet een beroep op woningeigenaren en bedrijven om in het kader van klimaatadaptie maatregelen te treffen tegen extreme hitte of zware buien. Meer groen en minder tegels is het credo en daarom gaat in een deel van Westwijk begin november een proef van start waarbij de gemeente gratis tuintegels komt ophalen. (AmstelveenZ, 18 oktober)
  Lees meer: amstelveenz.nl

 • Recreanten komen graag naar de Zandmotor, de kunstmatige zandbank voor de Zuid-Hollandse kust. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Environmental Research. Ze waarderen het schone strand, de rust en de ruimte, de lagune om te kitesurfen en de voorzieningen. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl