klimaatverandering

 • Door een verhoogde temperatuur en een grilliger neerslagpatroon neemt de uit- en afspoeling van nutriënten zeer waarschijnlijk toe. Zonder mitigerende maatregelen leidt dit tot verslechtering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het nationale waterbeleid staat de komende jaren in het teken van klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreinigingen en ruimtedruk. Dat vraagt om een integrale aanpak met andere opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw en landbouw, schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in de brief aan de Tweede Kamer waarmee ze het ontwerp Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 aanbiedt. (H2O Waternetwerk, 22 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De groene hogescholen van Nederland zijn gezamenlijk gestart met praktijkgericht onderzoek naar duurzaam bosbeheer. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool werken met een brede vertegenwoordiging uit het werkveld aan dit project. (De Noordoostpolder, 16 maart)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 • Wat gaat Brabant doen tegen de verdroging? Het probleem dat al tientallen jaren speelt, staat vrijdag op de agenda van Provinciale Staten. Het is de eerste ronde in een serie debatten die in het najaar een Regionaal Water Plan moet opleveren. (Omroep Brabant, 29 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Op de internationale top over aanpassingen aan de wereldwijde klimaatverandering vanuit Den Haag zal de Nederlandse wisselpolder niet direct ter sprake komen. Maar die is wél een goed alternatief voor het almaar ophogen van dijken. (Trouw, 25 januari)

  Lees meer: trouw.nl

 • Wereldleiders en investeerders moeten zo snel mogelijk in actie komen om klimaatverandering tegen te gaan én ons beter voor te bereiden op de gevolgen. (Trouw, 22 januari)

  Lees meer: trouw.nl

 • De ondergrond wordt steeds drukker, ook in Tilburg. De gemeente kent vele ontwikkelingen die om gebruik ervan vragen. Daarbij ontstaat spanning tussen functies die elkaar beïnvloeden of die zelfs niet samengaan. Antea Group helpt de gemeente bij het ontwikkelen van een afwegingskader dat handvatten moet bieden om keuzes te maken over het gebruik van de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 7 jan)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Toekomstige generaties zouden een stem moeten krijgen bij de politieke beslissingen van nu, bepleit politicoloog Roman Krznaric in zijn alarmerende boek De goede voorouder. Hoe ziet hij dat voor zich? (Volkskrant, 1 januari)

  Lees verder: volkskrant.nl

 • In de strijd tegen klimaatverandering wil Nederland de komende tien jaar 185 miljoen bomen planten, genoeg voor 37.000 hectare extra bos. Natuurorganisatie ARK pleit ervoor dat deze bossen natuurlijk kunnen vormen, en kunnen 'wandelen' door een halfopen landschap. Dat komt de soortenrijkdom ten goede, en mogelijk ook het klimaat. (NU.nl, 2 december)

  Lees meer: nu.nl

 • Dinsdag begint een rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. De inzet: het oliebedrijf dwingen tot een klimaatvriendelijke koers. (Trouw, 1 december)

  Lees meer: trouw.nl

 • Veel plekken in Gelderse steden en dorpen kunnen véél groener. Een groene stad of dorp draagt bij aan de biodiversiteit én is beter voorbereid op weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Met de Challenge Groene Icoonprojecten daagt provincie Gelderland gemeenten, ondernemers en andere partijen uit hun stad of dorp groen en klimaatslim te maken. De negen beste projecten krijgen €100.000 om hun project te realiseren. (Culemborgse Courant, 11 november)

  Lees meer: culemborgsecourant.nl

 • Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. (Hoeksche Waard Nieuws, 11 november)

   

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • De Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in de nieuwe 'Waddenagenda 2050'. Het doel van de agenda is om de Waddenzee goed te beschermen en verder te ontwikkelen. Maar de agenda is niet helder en de Waddenvereniging denkt niet dat de plannen iets opleveren. Ester Kuppen van de Waddenvereniging: "Er staat wel in dát ze het willen verbeteren, maar niet hóe." (Omrop Fryslân, 9 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Binnen tien jaar verdwenen duizenden bomen in de gemeente Groningen. Terwijl volwassen bomen juist een probaat middel zijn in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. (Dagblad van het Noorden, 2 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Als in 2006 de energieprijzen oplopen, maakt groene paprika-teler Geert Bouten zich weinig zorgen, want hij heeft een meerjarig contract afgesloten voor de inkoop van zijn gas tegen een vaste, lagere prijs. Maar de prijzen blijven maar stijgen en Bouten realiseert zich na een informatieavond van de Rabobank: als dat contract afloopt, heb ik wel een probleem, want voor deze prijs kan ik geen paprika’s meer telen.
  Samen met twee andere telers in de straat, verdiept hij zich in de alternatieven. Ze delen dan al een vloeibare co2-installatie, hebben allemaal een bedrijf van zo’n 2 à 3 hectare en weten dat samenwerking nodig is om toekomstbestendig te zijn. De BV Vuursaam is geboren. (Kiempunt Limburg, 2 november)

  Lees meer: kiempunt-limburg.nl

 • Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet een beroep op woningeigenaren en bedrijven om in het kader van klimaatadaptie maatregelen te treffen tegen extreme hitte of zware buien. Meer groen en minder tegels is het credo en daarom gaat in een deel van Westwijk begin november een proef van start waarbij de gemeente gratis tuintegels komt ophalen. (AmstelveenZ, 18 oktober)
  Lees meer: amstelveenz.nl

 • In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Het is voor overheden, industrie en drinkwaterbedrijven dan ook belangrijk om een goed beeld te hebben waar zoete grondwatervoorraden zich bevinden, hoeveel je duurzaam kan onttrekken, en hoe deze voorraden zich in de toekomst zullen ontwikkelen. (Land en Water, 13 oktober)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Platforms als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam leveren een grote bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de stad. Zij hebben een inspirerend verhaal waarin klimaatverandering als een kans wordt gezien. Belangrijk is wel dat zo’n platform onafhankelijk van de overheid kan opereren. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). (H2O Waternetwerk, 14 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het op 1 april gestarte droogteseizoen loopt ten einde. Dit betekent niet dat er geen droogteproblemen meer zijn. De grondwaterstanden zijn in delen van het land nog niet hersteld. De waterbesparende maatregelen langs de Maas zijn opgeheven, omdat de afvoer van de rivier flink is gestegen. (H2O Waternetwerk, 30 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Droogte als gevolg van klimaatveranderingen, met alle gevolgen van dien, is steeds vaker in het nieuws. Droogte bedreigt ook ons archeologisch erfgoed. Dit is al decennia aan de gang, maar meer droge periodes geven het een extra zetje. (Nemo Kennislink, 30 september)
  Lees meer: nemokennislink.nl