klimaatverandering

 • Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur van de lucht, maar ook de bodem wordt warmer. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben onderzocht hoe de bodemtemperatuur in Nederland de komende 30 jaar kan stijgen, en welke gevolgen dat heeft voor de natuur. Een afwisselender inrichting van het landschap kan verdere bodemopwarming verminderen. (Klimaatweb, 19 mei)
  Lees meer: klimaatweb.nl

 • Water en bodem moeten ‘sturend’ worden bij ruimtelijk beleid, besloot het kabinet onlangs.Hoe pakken we dat slim aan? Een breed gedragen langetermijnvisie voor de toekomst kan helpen, schrijven onderzoekers Ilse Voskamp, Daan Verstand en Wim Timmermans van Wageningen University Research in een essay. (Binnenlands bestuur, 14 mei)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De winterdroogte die nu in het nieuws is en grote delen van Europa treft, zal in de toekomst vaker voorkomen. Dat verwacht de Italiaanse hydroloog Salvatore Pascale. Hij heeft net met twee collega’s een onderzoek gepubliceerd in Environmental Research Letters, waarin ze de uitzonderlijke droogte analyseren die West-Europa en het mediterraan gebied in 2022 trof. (NRC, 9 maart)
  Lees meer: nrc.nl

   

 • Natuur- en milieuorganisaties reageren gematigd positief na het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, dat vandaag werd gevoerd op het provinciehuis in Den Bosch. De landelijke afdelingen van Natuurmonumenten, Mobilisation for the Environment (MOB) en Milieudefensie spreken van een 'goed gesprek' of zijn gerustgesteld. (RTV Drenthe, 15 augustus 2022)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Stefan Kuks geeft een duizelingwekkend overzicht van de opgaven waar de waterschappen voor staan en blijft daarbij kalm en optimistisch: “Als we nu handelen en het goede doen, kunnen we veel ten goede keren.” Kuks is watergraaf van Waterschap Vechtstromen, maar ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en voorzitter van de stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Hij schetst de veranderende rol van de waterschappen aan de hand van vijf uitdagingen. Het is de aftrap van een serie over de toekomst van de waterschappen. (H2O Waternetwerk, 29 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in landelijke regio's. Die extra hitte warmt ook de ondergrond op. Een stijging van de grondtemperatuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu, maar kan ook dienen om gebouwen te verwarmen. (EOS Wetenschap, 25 juli)
  Lees meer: eoswetenschap.eu

 • Alweer een zomer waarin de droogte toeslaat. Al vroeg in het voorjaar moest drinkwaterbedrijf Vitens nieuwe leidingaansluitingen voor bedrijven weigeren omdat drinkwaterlevering niet gegarandeerd kon worden. Door klimaatverandering neemt de beschikbaarheid van zoetwater af, en tegelijk neemt de vraag toe, zo signaleren Marike Bonhof en Bert Boerman. Bonhof is directeur van Vitens, dat een groot deel van Oost-Nederland van drinkwater voorziet, en Boerman is gedeputeerde in de provincie Overijssel, met water en klimaatadaptatie in zijn portefeuille. Aan welke kranen kunnen ze draaien om de problemen te verminderen? Een tweeluik. (H2O Waternetwerk, 22 juli)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Geothermische bronnen, thermische opslag, waterwinning, ze zijn allemaal belangrijk voor onze primaire levensbehoeften. Maar zitten ze elkaar niet in de weg? Dat was een belangrijk thema tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht. (Warmte365, 20 juli)
  Lees meer: warmte365.nl

 • Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie. (Nieuwe Oogst, 13 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De provincie Utrecht stelt voor 2022 en 2023 in totaal 7,5 miljoen euro subsidie beschikbaar om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. (Provincie Utrecht, 7 juli)
  Lees meer: provincie-utrecht.nl

 • De lucht is schoner geworden en bijna alle grote bodemsaneringen zijn klaar. Werken aan een schoon en gezond milieu houdt echter niet op. In het Gelders uitvoeringsprogramma staat hoe we werken aan verbetering van de luchtkwaliteit, bodem, geluid, omgevingsveiligheid en gezondheid. (Gelderland, 6 juli)
  Lees meer: gelderland.nl

 • Deltares in Delft heeft in juni de GeoCentrifuge in gebruik genomen. Hiermee worden bodemprocessen op schaal getest door de zwaartekracht op te voeren. Wat in de grond jaren kan duren, wordt zo teruggebracht naar uren. Gezien de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en de druk op de ruimte, is deze innovatieve onderzoeksfaciliteit van groot belang voor een veerkrachtige en duurzame infrastructuur. (Technisch weekblad, 4 juli)
  Lees meer: technischweekblad.nl

 • We weten niet beter of er komt water uit de kraan. In de toekomst wordt dat misschien minder vanzelfsprekend, waarschuwen drinkwaterbedrijven. Door bevolkingsgroei, droogte en andere problemen ontstaat er vaker een watertekort. Wat betekent dat voor jouw drinkwater? En wat kun jij doen? (Nu.nl, 1 juli)
  Lees meer: nu.nl

 • Dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt wisten we al. Maar die stijging is ook nog eens aan het versnellen, ontdekten onderzoekers van de TU Delft. (Nieuwsuur, 27 juni 2022)

  Lees meer: nos.nl

 • De kans is groot dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met lage Maaswaterafvoeren zijn. Een afnemende waterbeschikbaarheid uit de Maas is een potentieel risico voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België: bij ruim 7 miljoen mensen is het drinkwater uit de kraan afkomstig uit de Maas. (Deltares, 24 juni 2022)

  Lees meer: deltares.nl

 • Vandaag vond bij Deltares in Delft de officiële opening plaats van een enorme centrifuge. Het onderzoeksinstituut gaat er belangrijke water- en bodem-testen mee doen en wij mochten alvast een kijkje nemen. (BNR, 9 juni)
  Lees meer: bnr.nl

 • De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Bodemdaling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, zoals CO2. Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen moet de provincie dus flink aan de bak. “We hebben geen tijd te verliezen.” (Noord-Holland, 3 juni)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • Twee brede onderzoeksconsortia krijgen opgeteld ruim 4,3 miljoen euro om zowel in steden als op het platteland te werken aan een gezondere leefomgeving in tijden van klimaatverandering. De financiering komt vanuit het programma Klimaatadaptatie en Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). (NWO, 17 maart)
  Lees meer: nwo.nl

 • Hoe kunnen we het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte beter begrijpen? Een consortium onder leiding van de Universiteit Twente gaat de komende zes jaar met deze vraag aan de slag in het WUNDER-project. Dat moet leiden tot ‘grensverleggende oplossingen’ om droogteschade aan gewassen te beperken. (H2O Waternetwerk, 3 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl