klimaatverandering

 • Biologie Een groep van 140 biologen onderzocht de wereldwijde verspreiding van regenwormen. In Nederland leven meer soorten dan in de tropen. (NRC, 6 november)
  Lees meer: nrc.nl

 • Consumenten maken zich zorgen over het milieu en geven dan ook steeds meer geld uit aan duurzame producten, maar profiteert het milieu hier ook altijd van? Onderzoek laat zien dat consumenten hun duurzame consumptiegedrag soms gebruiken als een excuus om zich vervolgens wat minder duurzaam te gedragen. Hoe gaan we dit negatieve effect tegen? (Marktetingfacts, 22 augustus)
  Lees meer: marketingfacts.nl

 • Niet alle CO2 dat vrijkomt bij bosbranden, komt in de lucht terecht. Een aanzienlijk deel belandt als houtskool in de bodem. (EOS Wetenschap, 21 augustus)
  Lees meer: eoswetenschap.nl

 • Huizen moeten van het gas af en worden verduurzaamd is afgesproken in het klimaatakkoord. Daar komen subsidies voor. Maar geld is helemaal niet het grootste probleem, constateert Daphne van Paassen, een jaar nadat ze is begonnen met het verduurzamen van haar stadswoning uit 1895. (Volkskrant, 16 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Op het moment dat de rondleiding had moeten starten, klettert een gordijn van regen neer op het terrein van de excursie. “We beginnen gewoon binnen”, zegt rondleider Esmee Jiskoot monter. Maar de groep van de VU Amsterdam Summer School is er nog niet. Ze staan, blijkt later, te schuilen onder een brug. “Best gezellig eigenlijk”, zegt docent Oscar Widerberg bij binnenkomst, “dan sta je opeens met elkaar te praten over heel andere dingen.” (Advalas VU, 14 augustus)
  Lees meer: advalas.vu.nl

 • Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend. Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. (Duurzaam Nieuws, 10 augustus)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Ruimtelijk leek Nederland af. Maar door klimaatverandering en woningtekort ontkomt ons paradijs niet aan harde ingrepen. We moeten durven terugkomen van eerdere keuzes, betoogt Co Verdaas, hoogleraar gebieds­ontwikkeling TU Delft en dijkgraaf Rivierenland. (Trouw, 10 augustus)

  Lees meer: trouw.nl

 • Zorgen met betrekking tot water gaan in Nederland altijd eerder over een overschot dan over een tekort. Het waterbeheer is dan ook vooral gericht op het tegenhouden van water en het afvoeren naar zee. Weiden en landbouwgrond zijn eerder te drassig dan te droog, vandaar dat het grondwaterpeil in bijvoorbeeld veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden. (Trouw, 10 augustus)
  Lees meer: trouw.nl

 • Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders eten en anders met land omgaan, waarschuwen wetenschappers. Want land is de bodem onder ons bestaan. (Trouw, 8 augustus)

   

  Lees meer: trouw.nl

   

 • Enschede - Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig hoog geweest, dat Vitens de maandvergunningen heeft overschreden. Dit heeft Vitens bekendgemaakt. (Blik op Nieuws, 8 augustus)

   

  Lees meer: blikopnieuws.nl

 • "Voor mij is het eerder vijf over twaalf dan vijf voor twaalf”, dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel maakt zich grote zorgen over klimaatverandering. Hij is geselecteerd voor de nieuwe Europese adviesraad voor klimaatverandering en sociale transformatie. Europa stelt daar miljarden euro’s voor beschikbaar. De dijkgraaf heeft straks de belangrijke taak om te adviseren waar dat geld naartoe gaat. (Zembla, 2 augustus)

  Lees meer: zembla.bnnvara.nl

 • Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de uitbreiding en renovatie van het gemaal Spijksterpompen nabij de Eemshaven. Met de vergroting van de afvoercapaciteit speelt het waterschap in op de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Ook de effecten van bodemdaling zorgen er voor dat huidige afvoercapaciteit in de nabije toekomst niet meer toereikend is. Eind 2020 moet het werk aan het gemaal gereed zijn. (Eemsterkrant.nl, 18 juli)

  Lees meer: eemsterkrant.nl

 • Vochtige vloeren, rioolwater dat omhoog komt, scheef zakkende en scheurende huizen; in de Goudse binnenstad is het allemaal gesneden koek. Het centrum zakt al sinds de vestiging van Gouda in de 13e eeuw. (De Gouda.nl, 30 juni)

  Lees meer: degouda.nl