pfoa

 • Het plan voor een Europees totaalverbod op productie en gebruik van PFAS gaat nog lang niet ver genoeg. Dat vinden Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht, de vier gemeenten die Chemours aansprakelijk stellen voor de verontreiniging van hun gebied met PFAS, zoals PFOA en GenX-stoffen. Tegelijkertijd vraagt de provincie Zuid-Holland de Tweede Kamer om meer mogelijkheden om Chemours aan te pakken. (BN de Stem, 15 september)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Bij het verlenen van vergunningen aan industrie moet de volksgezondheid een veel prominentere rol krijgen dan nu het geval is. Dat zei onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vandaag in de Tweede Kamer tijdens de rondetafel over Chemours, Tata Steel en asfaltfabriek APN: “Het voorzorgsbeginsel moet veel zwaarder wegen dan het nu doet." (BNN Vara, 14 september)
  Lees meer: bnnvara.nl

 • Hoewel PFAS al sinds de jaren 50 gebruikt worden, barstte de bom in Nederland en Vlaanderen pas deze eeuw. Met de Oosterweelwerken aan de Antwerpse ring bijvoorbeeld, kwam in Vlaanderen het chemisch bedrijf 3M voor het voetlicht. De grond in de buurt van de fabriek, in en rond Zwijndrecht (België), bleek verontreinigd met PFAS. In Nederland kwamen bouw- en grondverplaatsings-projecten stil te liggen vanwege een te hoge PFAS-concentratie in de grond. Is PFAS ook in de landbouwsector een probleem? (Pluimveebedrijf, 12 juni)
  Lees meer: pluimveebedrijf.nl

 • Het hele ecosysteem in de Noordzee loopt mogelijk gevaar door de lozingen van pfas in de afgelopen jaren. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op basis van metingen die ze in 2018 hebben gedaan in jonge vis, krab en garnalen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek. Ze willen kijken naar de eventuele schade voor de mens en naar het eventuele aantasten van de voortplanting bij dieren als er te veel pfas in hun lijf zit. (Omroep Zeeland, 25 mei)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Chemiebedrijf Chemours heeft op 31 maart de nieuwe waterzuiveringsinstallatie Aquarius in Dordrecht officieel geopend. Het hart bestaat uit actiefkoolfiltratie met zes karakteristieke silo’s van het Belgische Desotec. “We lozen nu slechts 1 gram HFPO-DA per dag op het gemeentelijk riool”, gaf plantmanager An Lemaire tijdens de opening aan.(Waterforum, 6 april)
  Lees meer: waterforum.net

   

 • ,,Natuurlijk gaan we door. Het is harder nodig dan ooit.’’ Joop Keesmaat en zijn medestrijders van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles zijn vastberaden: ze blijven gewoon uit protest elke zaterdag vervuilde grond uit Sliedrecht voor de poort van Chemours storten. (AD, 18 maart)
  Lees meer: ad.nl

   

 • MOERDIJK – Havenbedrijf Moerdijk heeft in 2021 38 procent meer afval geproduceerd. Ook een jaar eerder was er veel meer afval, terwijl terugdringen van de afvalstroom beleid is. Gemeente noch havenbedrijf reageren inhoudelijk. Ook een reactie van de provincie blijft uit. Onafhankelijk Moerdijk gaat vragen stellen. (AD, 24 januari)
  Lees meer:  ad.nl

   

 • De fabriek van van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht stootte tot 2012 de PFAS verbinding PFOA uit. Ook de verbinding PFOS komt veel voor in Nederlandse bodems. Uit nieuw TNO-onderzoek nabij de fabriek blijkt dat PFOA mobieler is dan PFOS en de komende jaren zal uitspoelen naar het grondwater. De PFOS-stoffen zullen langer in de toplaag van de bodem blijven zitten. (H2O Waternetwerk, 20 december)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

   

 • Jaarlijks komt er zo'n 47 kilo PFAS in het Kanaal van Gent naar Terneuzen terecht. Dat is vijf keer zoveel als op basis van de verstrekte lozingsvergunningen verwacht mag worden. (PZC, 20 oktober)
  Lees meer: pzc.nl

   

 • Opnieuw is in Sliedrecht ophef ontstaan over een partij mogelijk vervuilde grond. Pro Sliedrecht wil opheldering van burgemeester en wethouders over een bouwplan in Baanhoek-West. (AD, 14 oktober)
  Lees meer: ad.nl

   

 • Als je op zoek bent naar een nieuwe koekenpan, kun je bijna niet om het stempel ‘PFOA-vrij’ heen. Het staat op bijna elke verpakking en het klinkt goed, maar wat betekent het eigenlijk? Weinig, zeggen experts tegen Radar. PFOA is namelijk al jaren verboden. Het zegt dus niets over de aanwezigheid van andere schadelijke stoffen in je pan met anti-aanbaklaag. Grote kans dat er toch PFAS in zit. (Radar, 14 oktober)
  Lees meer: radar.avrotros.nl

   

 • SLIEDRECHT – Een in het voorjaar 2022 door de gemeente Sliedrecht verstrekte verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 62 woningen in Het Buurtschap in wijk Baanhoek-West leidt tot vragen bij lokale partij PRO Sliedrecht. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) stelde die donderdag 22 september 2022 aan het college van B & W. Na bodemonderzoek wordt toekomstige bewoners geadviseerd daar geen ‘grote moestuin’ aan te leggen, vanwege vervuiling door perfluoroctaanzuur (PFOA). (Sliedrecht24, 22 september)
  Lees meer:sliedrecht24.nl

   

 • Door het drinken van moedermelk krijgen baby’s die rondom de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, gemiddeld tien keer meer PFAS binnen dan wat op basis van de gezondheidsnorm veilig wordt geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat in opdracht van Zembla en de Franse tv-programma’s Envoyé Spécial en Green Warriors is uitgevoerd. PFAS zijn giftige chemicaliën die kunnen opstapelen in het lichaam en in het milieu vrijwel niet meer afbreken. “We weten dat als je te veel PFAS binnenkrijgt dit effecten kan hebben op het immuunsysteem”, zegt emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer, die het onderzoek leidde. “Daarom vind ik deze resultaten zeer zorgwekkend.” (BNNVARA, 5 september)

  Lees meer:bnnvara.nl

 • De uitslagen van het in de zomer van 2021 opgestarte onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA, GenX en andere PFAS-stoffen in Molenlandse moestuinen worden later bekend dan verwacht. (Het Kontakt, 28 juli)
  Lees meer: hetkontakt.nl

 • "Hoeveel PFAS wil je nog op de Zeeuwse akkers? Als je niet protesteert, houdt het nooit op." Die boodschap geven de mannen van actiegroep Gezondheid Voor Alles, aan de Zeeuwen mee. Ook zij strijden tegen PFAS-vervuiling in hun dorp. Ze hebben ervaring. (Omroep Zeeland, 27 mei)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De in juli 2021 vastgelegde risicogrenswaarden voor PFAS, PFOA en GenX kunnen worden gebruikt als indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV’s). Deze vervangen de INEV’s uit maart 2020. (Bodemplus, 9 mei)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • In het water van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en in het grondwater naast het kanaal bij Sluiskil zitten hoge concentraties PFAS-soorten. Het gaat om de soorten PFOA, PFBA en PFHxA. Dat blijkt uit onderzoek door Omroep Zeeland in samenwerking met de VU in Amsterdam. Als er niets aan de vervuiling gedaan wordt en de bron niet wordt opgespoord, kan dat op termijn voor problemen zorgen, zegt hoogleraar Jacob de Boer, verbonden aan de VU in Amsterdam. (Omroep Zeeland, 6 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben SPUK-subsidie gekregen, de specifieke uitkering voor buitensporige verontreinigingen door PFAS. Het gaat totaal om € 3.559.662,–. De gemeenten hadden het aangevraagd. (Sliedrecht 24, 6 april)

  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Het moestuinonderzoek naar vervuiling met chemische stoffen PFOA en GenX loopt enkele maanden vertraging op. (Het Kontakt, 31 maart)

  Lees meer: hetkontakt.nl

 • Provinciale normen voor PFOS en PFOA in verontreinigde grond maakten afvoer verontreinigde grond van Schiphol mogelijk. (Binnenlands bestuur, 3 maart)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl