stortplaats

 • Bewoners van de Leidse wijk Roomburg blijven zorgen houden over het lekken van gif uit de voormalige vuilstort de Bult. Dat bleek tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in de wijk. Daar werden omwonenden bijgepraat over de plannen van de gemeente om het beheer van het grondwater te stoppen. Dat zou kunnen omdat onderzoek zou laten zien dat het veilig is. Het plan scheelt de gemeente Leiden jaarlijks zo’n 80.000 euro. (Sleutelstad, 17 november)
  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De gemeente Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult om de verontreiniging te beheersen. Een second opinion sterkt het stadsbestuur in die mening en bovendien kan het terugkomen op de schriftelijke toezegging dat verontreiniging van de Bult ’eeuwigdurend beheerst wordt’. (Leidsch Dagblad, 4 november)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • Het schootsveld van de vesting Zaltbommel, de brede groene strook langs de Gistert Schairtweg, is over een oppervlakte van 11.000 vierkante meter verontreinigd. Tot op een diepte van 4 meter is stortmateriaal aangetroffen. (BD, 4 november)

  Lees meer: bd.nl

 • In het water rond de voormalige vuilstort van Westwoud zijn verhoogde waarden van chemische stoffen (PFAS) aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan, omdat er bij omwonenden zorgen waren over vervuiling van het water. (NH Nieuws, 27 september)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 30 augustus 2021 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. (Medemblik Actueel, 2 september)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • “Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een Beschikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle – en afvalstoffen heeft gekregen.” schrijven Ria Manshanden (GroenLinks) en Siem Zeilemaker (PWF) aan het college van Medemblik. (Medemblik Actueel, 28 augustus)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • De gemeente Tholen heeft waarschuwingsborden geplaatst bij het strandje bij de haven van Sint-Philipsland. "Er is geen sprake van acuut gevaar," zegt wethouder Frank Hommel, "maar we geven aan dat mensen er wandelen en zwemmen op hun eigen verantwoordelijkheid." (Omroep Zeeland, 28 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het is misschien wel een van de meest bijzondere onderdelen van de restauratie van de Stadswallen in Zaltbommel: het herstel van de binnengracht in de hoek van de Zandstraat en de Gamersche Poort. Maar ook een project met kopzorgen: de plek is in gebruik geweest als vuilnisbelt en daardoor is bodemvervuiling ontstaan. (Brabants Dagblad, 10 juni)
  Lees meer: bd.nl

 • We kennen Nederland als plat met uitgestrekte vergezichten, wat pas heuvelachtig wordt richting Limburg. Maar: te midden van al dat platte landschap, zijn ook heuse bergen te vinden. Het ziet er misschien uit als een met gras bedekte heuvel, maar nee: Nederland kent honderden afvalbergen, wordt verteld in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 25 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Omwonenden van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek maken zich ernstige zorgen. Ze zijn bang dat de 200.000 ton staalslakken die op de stortplaats zijn aangebracht op de lange termijn gezondheidsrisico's met zich meebrengen. (Omroep Gelderland, 17 april)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • In Park de Bult spelen kinderen, laten inwoners de hond uit en fietsen de wielrenners van Swift er fanatiek op los. Maar onder de grond bevindt zich een vuilstort, waarvan de inhoud een raadsel is. Gaat het enkel om huisvuil en autowrakken of ligt er meer verborgen? Voor de zekerheid wordt het grondwater van de Bult al jaren weggepompt, maar de gemeente wil daarmee stoppen. Inmiddels ligt dat plan al sinds 2016 op de plank. Waarom blijft de situatie zo onzeker? (Sleutelstad, 12 december)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De bodem van mountainbikeparcours De Bult in Enkhuizen is sterk verontreinigd. Het parcours ligt op een voormalig vuilstortplaats, maar de afdeklaag van de stort is te dun geworden. De gemeente Enkhuizen wil in het derde kwartaal van 2021 aan de slag met het herstellen van de afdeklaag. (NH Nieuws, 9 december)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het grondwater in de omgeving van de vuilstort aan de Zeeasterweg in Lelystad is bij nader inzien toch niet verontreinigd met het zware metaal barium. Dat concludeert de provincie Flevoland op basis van nieuwe onderzoeksresultaten. De beheerder van de vuilstort, Afvalzorg, hoeft daarom geen onderzoek meer naar het zware metaal te doen. Het terrein hoeft ook niet gesaneerd te worden. (Omroep Flevoland, 25 november)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • In verschillende media is veel te doen geweest over een extra bedrag van 10 miljoen die AVRI dit jaar nog zou moeten storten in het provinciale ‘Fonds Nazorg Stortplaatsen’. In het ergste geval zou dit – zo viel te lezen – de inwoners 100 euro per woonadres kunnen gaan kosten. Ook in de gemeenteraden was het een hot item en in de Provinciale Staten werd er bij de behandeling van dit item weinig vleiend over Avri en de Regio Rivierenland gesproken. De Tielenaar zocht uit wat het Fonds Nazorg Stortplaatsen is en had een gesprek met wethouder Groen om er achter te komen wat er nu precies aan de hand is en of de inwoners moeten gaan betalen. Groen is portefeuillehouder Avri en lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri. (De Tielenaar, 13 november)

  Lees meer: detielenaar.nl

 • Provincie Gelderland zadelt Avri-gemeenten op met financiële strop van €10 miljoen. Suggestie van Provincie om een lening af te sluiten, lost het probleem niet op. Op 28 oktober neemt Provinciale Staten een besluit over het voorstel om de Verordening nazorgheffing stortplaatsen te wijzigen. Hierin is ook een verlaging van de rekenrente voor het Nazorgfonds voorgesteld. Als gevolg hiervan, moeten de acht Avri-gemeenten en hun inwoners nog dit jaar met elkaar € 10 miljoen opbrengen. Dat is een onmogelijke opgave in deze tóch al zo moeilijke periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende coronakosten. Avri heeft de Provincie diverse voorstellen gedaan om tot oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn en waarmee voorkomen kan worden dat de inwoners van Rivierenland de dupe worden. Tot op heden is bij de Provincie helaas nog geen witte rook verschenen - terwijl een oplossing binnen handbereik is. (Culemborgse Courant, 26 oktober)

  Lees meer: culemborgsecourant.nl

 • De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. Daarom is vandaag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het plaatsen van een tijdelijke brug over het Damsterdiep. Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. (Eemskrant, 15 oktober)
  Lees meer: eemskrant.nl

 • Afvalzorg Deponie B.V. heeft een vergunning gekregen om t/m 31 december 2021 in totaal 250 ton aan afval te storten dat afkomstig is van de productie van linoleum. Deze afvalstroom is afkomstig van Forbo Flooring B.V. in Assendelft. (Medemblik Actueel, 29 september)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • Volgens wethouder Dirk Kuipers heeft HVC beloofd dat er geen extra stankoverlast bij zal komen en dat ook de uitbreiding van de stortplaats is niet echt een uitbreiding van de stortplaats maar eerder een herinrichting.. (Medemblik actueel, 25 september)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • Uit een e-mail in handen van Hollands Kroon Actueel blijkt dat er plannen zijn om de stortplaats in de Wieringermeer bij Opperdoes flink te gaan veranderen, en dan vooral het composteringsdeel flink te vergroten. Zo zal Sortiva worden verplaatst naar een locatie buiten het terrein waar ook de groenopwekking van Sortiva een plaats zal krijgen. (Hollands Kroon Actueel, 15 september)
  Lees meer: hollandskroonactueel.nl

 • Bij het herinrichten van het park op de voormalige stortplaats Hooiland op Urk is bodemsanering onvermijdelijk. Dat blijkt uit bodemonderzoek dat op verzoek van de gemeenteraad is uitgevoerd. Er zit nikkel en zink in de bodem, er moet dus hoe dan ook een hogere deklaag komen om het gebied in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. Lokaal staat het park ook wel bekend als de 'oude strontbult'.(Omroep Flevoland, 9 september)
  Lees meer: omroepflevoland.nl