verzilting

 • 'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg', zei natuurkundige Albert Einstein ooit. Dit gezegde gaat niet op voor het akkerbouwbedrijf van Gillis Klompe in het Zeeuwse Dreischor. 'We moeten alles doen om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering', zegt hij. (Nieuwe Oogst, 4 maart)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het verziltingsprobleem speelt onder meer in de noordelijke kleischil in Friesland. 'Er moet iets gebeuren, want de beschikbaarheid van zoetwater wordt een dingetje', waarschuwde Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) donderdag bij de oprichting van het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta's. (Nieuwe Oogst, 4 februari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Er komen mogelijk extra maatregelen voor vaarwegen in verband met de aanhoudende droogte. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de gevolgen daarvan verder toenemen. (Het Parool, 18 augustus 2022)

  Lees meer: parool.nl

 • Het zoutgehalte in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen heeft inmiddels de grenswaarde overschreden. Rijkswaterstaat kan hierdoor de zoutprop vanuit de Amsterdamse haven niet meer afdoende tegenhouden met de aanvoer van water uit De Lek bij Nieuwegein. Het bellenscherm bij het gemaal Zeeburg in het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vooralsnog echter niet aan, meldt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. “De kritische waarde is nog niet bereikt, behalve af en toe wat pieken.” (Waterforum, 5 augustus 2022)

  Lees meer: waterfrom.net

 • Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie. (Nieuwe Oogst, 13 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Zeesluis IJmuiden is sinds 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Doordat de nieuwe zeesluis groter is dan de Noordersluis, stroomt er tijdens het schutproces meer zout water het Noordzeekanaal in. Om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan, wordt een constructie gebouwd waardoor zoutwater wordt onttrokken en in het reguliere waterbeheer in IJmuiden terug naar zee wordt gepompt via het spui en gemaal. (Rijkswaterstaat, 21 juni 2022)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Bepaalde soorten aardappels, wortel en kool kunnen het prima doen op een zoute bodem. Dat blijkt uit het project SalFar (‘saline farming’), een project van de Europese Unie. (Dagblad van het Noorden, 22 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Wordt het in de kustgebieden al steeds lastiger om voldoende zoetwater voor alle gebruikers te garanderen, op de eilanden is dat nog uitdagender. Een groot onderzoeksproject op Terschelling moet de komende jaren duidelijk maken hoe zoet water kan worden vastgehouden en welke alternatieven er zijn voor de landbouw. (H2O Waternetwerk, 7 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het project Agricoast wil een consortium van WUR, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1,5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld. (AGF, 7 februari)

  Lees meer: agf.nl

 • Het zoete water in onze provincie staat onder druk door zeespiegelstijging en klimaatverandering. Zoet (grond)water wordt langzaam steeds zouter, ook wel verzilting genoemd. Dit heeft effect op de natuur, akkerbouw in kustgebieden maar ook op onze drinkwatervoorziening. Om de risico’s hiervan op lange termijn beter in te kunnen schatten, is kennis van groot belang. Daarom zal er binnen zeven provincies, waaronder Fryslân, gewerkt worden aan het beter in kaart brengen van de ondergrond. (Provincie Fryslân, 21 december)

  Lees meer: fryslan.frl

 • Provincie Groningen onderzoekt of een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk bij Bierum meer kans op verzilting geeft van omliggende landbouwgronden. Ook wil de provincie weten of de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende is om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk. (Nieuwe Oogst, 13 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Allerlei projecten langs de Waddenkust spelen in op de effecten van klimaatverandering. Hiervan heeft Jantsje van Loon-Steensma van Wageningen University & Research een overzicht gemaakt. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën. (H2O Waternetwerk, 14 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Marc Bierkens, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, ontving de prestigieuze European Research Council Advanced Grant. Hij gaat onderzoeken hoeveel grondwater er nog op aarde is en hoeveel daarvan duurzaam en economisch nog gewonnen kan worden. (H2O Waternetwerk, 17 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Wel of geen open verbindingen tussen land en Waddenkust, alsnog een gemaal bij Lauwersoog, water bufferen in de natuur. Ideeën die werden geopperd bij een seminar over klimaatadaptatie. (Friesch Dagblad, 21 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging. Het is voor overheden, industrie en drinkwaterbedrijven dan ook belangrijk om een goed beeld te hebben waar zoete grondwatervoorraden zich bevinden, hoeveel je duurzaam kan onttrekken, en hoe deze voorraden zich in de toekomst zullen ontwikkelen. (Land en Water, 13 oktober)
  Lees meer: landenwater.nl

 • Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De voorzieningenrechter keurde vrijdag 14 februari het monitoringsplan voor de rietproef Lauwersmeer goed. Bedrijven rond het Lauwersmeer verzetten zich tegen de proef omdat zij bang zijn voor schade door een mogelijke stijging van het grondwater en eventuele verzilting. Dankzij de uitspraak van de rechter mochten de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest direct starten met de uitvoering van de proef. (Waterforum, 18 februari)
  Lees meer: waterforum.net

 • De gevolgen van lekkages van pekelwater en diesel bij de afsluiting van zoutwinningsputten zijn heel moeilijk in te schatten. Gevaar voor mens en milieu wordt niet uitgesloten. (Dagblad van het Noorden, 19 februari)
  Lees meer: dvhn.nl