verzilting

 • Wetterskip Fryslân wil het toekomstige grond- en oppervlaktewaterbeleid baseren op de uitkomsten en aanbevelingen die in de vorige maand gepresenteerde Grondwateratlas Fryslân staan. (Friesch Dagblad, 2 oktober)

  Lees meer: frieschdagblad.nl 

 • De verzilting van grondwater in Friesland is in 2085 met 20% toegenomen. Dat is een van de constateringen van de provincie en het Wetterskip Fryslân in de grondwateratlas. Door de stijging van de zeespiegel komt er jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout water onder de zeedijk door naar de Friese kleigebieden. (Boerderij, 19 september)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De verzilting van de Waddenregio is een reëel en urgent probleem, vooral al voor de boeren in het gebied. Op het congres Saline Futures worden oplossingen gedeeld en allianties gesmeed om een omslag in de landbouw te bewerkstelligen. (Friesch Dagblad, 11 september)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Natte winters en droge zomers zorgen voor grotere schommelingen van de grondwaterstand. Door stijging van de zeespiegel stroomt er in de toekomst steeds meer zout grondwater vanuit de Waddenzee het vaste land van Fryslân binnen. (Jouster Courant, 27 juni)

  Lees meer: joustercourant.nl

 • Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en Hessel Hiddema van Holwerd aan Zee hebben woensdag de eerste Aquapin in gebruik genomen voor het project Boeren Meten Water bij Holwerd aan Zee. (Nieuwsblad NOF, 27 juni)

  Lees meer: nieuwsbladnof.nl