dinsdag 08 januari 2019

Volgens aannemer Vink is de grond onder de Barneveldse woonwijken schoon, dat stelt het bedrijf in een persverklaring. (omroep Gelderland, 7 januari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200

maandag 07 januari 2019

De waterbodem van de Schipsloot in Wolvega is op een aantal plaatsen sterk verontreinigd. Het gaat om twee locaties: het achterste doodlopende deel zuidelijk van de weg Om den Noort, ter hoogte van de Frisaxstraat en in de bocht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Sanering is nodig vanwege risico's voor de mens en het ecosysteem. In opdracht van Wetterskip Fryslan start de aannemer daarom begin februari de werkzaamheden. De sanering duurt ongeveer twee maanden. (Stellingwerf, 4 januari)

Lees meer: stellingwerf.nl

vrijdag 04 januari 2019

De omstreden proef met peilverhoging in het Lauwersmeer wordt ook dit jaar niet uitgevoerd. De provincies Groningen en Friesland willen eerst nog twee rechterlijke uitspraken afwachten. (H2O Waternetwerk, 3 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 03 januari 2019

Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg gaan een proef aan van twee jaar voor het onderhoud van rioolgemalen. Het onderhoud van de 180 rioolgemalen in de gemeente wordt voortaan uitgevoerd door waterschappers. De proef heeft als doel om de kwaliteit van het afvalwatersysteem te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de kosten van het onderhoud te beheersen. Zo wordt in Zeeland gewerkt aan een gezamenlijke afvalwaterketen. (Land en water, 27 december)

Lees meer: landenwater.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 03 januari 2019

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. (Bodem+, 31 december)

Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 03 januari 2019

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. (Bodem+, 24 december)

Lees meer bodemplus.nl

donderdag 03 januari 2019

Om bij zware regenval een einde te maken aan de wateroverlast op de parkeerplaats voor de Jumbo aan de Van Oldenbarneveldtlaan, is een ondergrondse reuzenspons geplaatst. (De Gelderlander, 28 december)

Lees meer: gelderlander.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 03 januari 2019

Steden moeten haast maken met maatregelen tegen de toenemende wateroverlast. Volgens ingenieur Tim van Hattum van de universiteit in Wageningen moeten gemeenten opnieuw ontworpen worden om zogeheten piekbuien te kunnen opvangen. (RTV Utercht, 2 januari)

Lees meer: rtvutrecht.nl

donderdag 03 januari 2019

De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is aardkundig uniek in Europa. De Peelrandbreuk loopt door heel Oost-Brabant en Limburg, van Oss tot voorbij Roermond. Bij het Brabantse Uden is de breuk goed zichtbaar. Dit najaar werd het bijzondere fenomeen wetenschappelijk onderzocht. (Nature today, 28 december)

Lees meer: naturetoday.com

donderdag 03 januari 2019

Voor een hoogwaardige glastuinbouw is de continue beschikbaarheid van kwalitatief goed gietwater nodig. In het Westland wordt met omgekeerde osmose naar schatting jaarlijks 3 tot 6 miljoen kuub zoet gietwater gemaakt door ontzilting van brakwater uit de ondergrond. Echter door dit onttrekken van brakwater en het terugpompen van het zoute restwater wordt het grondwater langzaam zouter. (AgroHolland, 27 december)

Lees meer: agriholland.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog