woensdag 13 maart 2019

De geesten worden in Soest geleidelijk rijp gemaakt voor grote veranderingen op energiegebied. Er zal nog veel moeten gebeuren om in 2050 energieneutraal, en in 2030 halverwege, te zijn. In regionaal verband trapt Soest even op de rem en lokaal blijkt de duurzaamheidslening aan particulieren een succes. (Soester Courant, 12 maart)

Lees meer: soestercourant.nl

woensdag 13 maart 2019

Op 20 maart is het zover: Nederlanders mogen naar de stembus om hun keuze voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen te maken. In aanloop naar de verkiezingen maakt NU.nl een serie verhalen over de rol van waterschappen en de provincie in ons dagelijks leven, met vandaag: hoe de Nederlandse bodem wegzakt door ons waterbeleid. (Nu.nl, 11 maart)

Lees meer: nu.nl

TTE 300 200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Junior Hydroloog Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

woensdag 13 maart 2019

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken. (Binnenlands Bestuur, 12 maart)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

woensdag 13 maart 2019

Of de verlengde A15 er nu komt of niet: het waterschap Rijn en IJssel is begonnen met het verleggen van een rioolpersleiding langs de A12 bij Duiven om de aansluiting met het nieuwe stuk A15 mogelijk te maken. Ook wordt er aan de noordkant van de snelweg een waterleiding verlegd. Het werk duurt tot eind 2019. (De gelderlander, 13 maart)

Lees meer: gelderlander.nl

woensdag 13 maart 2019

Goed nieuws voor boeren in de omgeving van de Alblasserwaard; het grondwater is na een droge zomer eindelijk weer op peil. Volgens Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland komt dat door de regen van de afgelopen weken, maar ook door de drie grote rivieren. (RTV Rijnmond, 12 maart)

Lees meer: rijnmond.nl

Banner 300x200

20190411 Waterschap Zuiderzeeland Ervaren Adviseur Hydrologie Bodemnieuws

bbf 300x200

dinsdag 12 maart 2019

Er is in alle geledingen twijfel over de mogelijke gaswinning in Ternaard. Die twijfel gaat niet over de veiligheid, maar over het gebrek aan draagvlak. (Leeuwarder Courant, 11 maart)

Lees meer: leeuwardercourant.nl

dinsdag 12 maart 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert voortaan met satellietbeelden of sloten goed zijn schoongemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘afgekeurd’ worden aangemerkt door het computersysteem. Uit een test met speciale software blijkt dat 80 procent goed wordt beoordeeld door gebruik te maken van satellietfoto’s. (Zwartewaterkrant.nl, 11 maart)

Lees meer: zwartewaterkrant.nl

dinsdag 12 maart 2019

Voor de sanering van de Bult van Pars in Klundert is minimaal 525.000 euro extra nodig. In het ergste geval gaat het 850.000 euro meer kosten. Dit meldt BN DeStem. De sanering werd eind januari stilgelegd doordat de grond meer verontreinigd bleek dan uit eerdere onderzoeken naar voren was gekomen. (Ons West Brabant, 12 maart)

Lees meer: onswestbrabant.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 12 maart 2019

De start van de bouw van woningen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project De Reuzelaar aan de Bovendonksestraat in Hoeven is vertraagd. Dat komt omdat bij bodemonderzoek voor de omgevingsvergunning een verontreiniging is aangetroffen. (Halderbergse Bode, 11 maart)

Lees meer: internetbode.nl

dinsdag 12 maart 2019

Jarenlang moest Tata Steel van de provincie Noord-Holland een enorme afvalberg met metalen en kalk in de duinen bij Wijk aan Zee opruimen. De staalfabriek deed niks. Nu heeft de provincie haar eis ingeslikt; bewoners vrezen voor hun gezondheid. (De Volkskrant, 12 maart)

Lees meer: volkskrant.nl

maandag 11 maart 2019

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om via erfgoed voor dit soort uitdagingen oplossingen te zoeken. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag. ( De Gelderlander, 10 maart)

Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

20190405 Zuid Holland Senior Beleidsmedewerker Bodemnieuws banner

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

vacature boven 300x200