vrijdag 05 juli 2019

Een flinke tegenvaller voor Delfzijl. De schoonmaak van de grond voor het nieuwe asielzoekerscentrum aan het Zwet kost 300.000 euro extra. (RTV Noord, 4 juli)

Lees meer: rtvnoord.nl

donderdag 04 juli 2019

De Provincie Gelderland wil haar langdurige monitoringsverplichtingen afronden voordat de Omgevingswet in werking treedt. In dit kader zijn resterende verplichtingen en eventuele (financiële) risico’s van elf gesaneerde locaties overgedragen aan Bodembeheer Nederland. (Bodembeheer Nederland, 1 juli)

Lees meer: bodembeheernederland.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

donderdag 04 juli 2019

Op 1 juli debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota’s ‘Veen red je niet alleen’ van Laura Bromet van GroenLinks en ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ van Tjeerd de Groot van D66. (Unie van Waterschappen, 2 juli)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 04 juli 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet ammoniak in de lucht in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit ). Het RIVM gebruikt deze metingen om de ontwikkelingen van ammoniak in de tijd te volgen. (RIVM, 2 juli)

Lees meer: rivm.nl

donderdag 04 juli 2019

Op 2 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen. (Bodemplus, 2 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

donderdag 04 juli 2019

De waterkwaliteit van Nederlandse slootjes is gemiddeld slechter dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In 2018 scoorden de slootjes een 6,9 en dat cijfer blijft nu steken op een 6,1. (Helpdesk Water, 27 juni)

Lees meer: helpdeskwater.nl

donderdag 04 juli 2019

De Raad van State heeft opnieuw een gasbesluit van het kabinet vernietigd. Maar de voor dit jaar geplande gaswinning mag wel doorgaan, oordeelt de hoogste bestuursrechter. (Algemeen Dagblad, 3 juli)

Lees meer: ad.nl

donderdag 04 juli 2019

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert dit jaar een aantal praktijkopleidingen voor archeologie-studenten. De eerste fieldschool (op land) is vorige week gestart en vindt plaats bij Zeewolde (Flevoland). Er wordt een klein schip opgegraven uit de 19e eeuw, beladen met stadsvuil. (Lokale Omroep Zeewolde, 3 juli)

Lees meer: lokaleomroepzeewolde.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

donderdag 04 juli 2019

Als je dan toch teeltvrije zones krijgt opgelegd als akkerbouwer, kun je er maar beter iets van maken. Met die gedachte werd Bernhard Prins uit Scheemda deelnemer aan het project voor bufferstroken langs watervoerende sloten van Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), de provincie en waterschap Hunze en Aa's. (Nieuwe Oogst, 4 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 04 juli 2019

Door het warme zomerweer is het neerslagtekort toegenomen. In de komende 2 weken zal het tekort verder toenemen, omdat er weinig regen wordt verwacht. Het neerslagtekort is nu hoger dan gemiddeld, maar gunstiger vergeleken met 2018. (Rijkswaterstaat, 3 juli)

Lees meer: rijkswaterstaat.nl

donderdag 04 juli 2019

De gemeente Arnhem gaat de grond bij het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat onderzoeken. Dat meldde wethouder Bouwkamp woensdag. Bewoners klagen al jarenlang over gezondheidsrisico's. (Omroep Gelderland, 3 juli)

Lees meer: omroepgelderland.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT