donderdag 20 april 2023

Het saneren van de grond waar jarenlang lekkende gifvaten stonden aan de Voltastraat in Doetinchem kost ongeveer 8,5 miljoen euro. Het overgrote deel van dit bedrag kan door subsidies worden gedekt. (Regio 8, 19 april)
Lees meer: regio8.nl

donderdag 20 april 2023

Het risico wordt aanzienlijk groter dat er geen vergunningen aan bouw- en infraprojecten worden afgegeven, omdat de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater tekortschiet. Dat blijkt uit onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland. De Vereniging van Waterbouwers vreest voor de gevolgen voor waterbouwprojecten. Bij 86 procent is de vergunningverlening in het geding. (H2O Waternetwerk, 19 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

20230601 Banner AdverOnline Gemeente Delft Beleidsadviseur Bodem

donderdag 20 april 2023

In voorbereiding op de proefvakken hebben we bodemonderzoek uitgevoerd op meerdere plekken in de dijk. Op 6 van deze plekken is samengeperst asbest aangetroffen. We voeren binnenkort nader bodemonderzoek uit naar de funderingslaag onder het zetsteen, om meer informatie te krijgen over de aanwezigheid van asbest. (Rijkswaterstaat, 17 april)
Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

maandag 17 april 2023

Slecht voor onder meer kamsalamanders, dassen, eekhoorns en broedvogels. Gaswinning bij de Koloniën van Weldadigheid kan niet alleen de werelderfgoedstatus in gevaar brengen, qua stikstof betekent het ook een 'significante toename' in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld. (RTV Drenthe, 14 april)
Lees meer: rtvdrenthe.nl

maandag 17 april 2023

SLIEDRECHT – Er is weer vervuilde PFAS grond verplaatst naar de polder, Sliedrecht-Noord. Daarover trekt de actiegroep Gezondheid voor Alles zaterdag 15 april 2023 aan de bel. “De gemeente Sliedrecht is weer dik de mist in gegaan met het verplaatsen van grond vanuit Sliedrecht-West, waar recent het wegenstelsel bij de Merwebolder is aangepast, naar grond nabij het volkstuinencomplex, in Sliedrecht-Noord” zegt woordvoerder Kees van der Hel van actiegroep Gezondheid voor Alles. (Sliedrecht24, 15 april)
Lees meer: sliedrecht24.nl

 

vrijdag 14 april 2023

Na de overstromingen in de zomer van 2021 startten Nederland, België en Duitsland onderzoeken om het riviergebied van de Maas beter in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel? Beter voorbereid zijn op volgende extreme hoogwatersituaties. (Rijkswaterstaat, 11 april)
Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

20230512 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Bodem

archeologie online 2020

20230522 Banner AdverOnline Omgevingsdienst B N Adviseur bodem en bouwstoffen

 

vrijdag 14 april 2023

In natuurgebied het Zwarte Veen nabij Varsseveld is door onbekenden drugsafval gedumpt. De grond is in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek afgegraven in verband met bodemverontreiniging, ook het grondwater is vervuild geraakt. (Regio 8, 12 april)
Lees meer: regio8.nl

vrijdag 14 april 2023

In Nederland worden jaarlijks tienduizenden bodemonderzoeken uitgevoerd. Om de meest geschikte mengsels van bodemmonsters voor de uiteindelijke analyses te selecteren, ontwikkelden ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en TerraIndex de automatische monsterselectietool (AMT). (De Ingenieur, 11 april)
Lees meer: deingenieur.nl

20210929 uw banner

20230530 Banner AdverOnline Gemeente Delft Adviseur Groen

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 14 april 2023

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt naar aanleiding van een bodemonderzoek. Dat onderzoek is ingesteld in het gebied waar in 1992 een F-16 straaljager van de vliegbasis Twenthe is neergestort. Bij het blussen is blusschuim gebruik met de chemische stof Pfas. Recent is bekend geworden dat Pfas schadelijk is voor mens en natuur. Het bodemonderzoek in de Hasseler Es is uitgevoerd door bureau TTE Consultants. (Tubantia, 12 april)
Lees meer: tubantia.nl

 

vrijdag 14 april 2023

De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen adviseert inwoners om voorlopig geen grondwater te gebruiken, omdat dit mogelijk verontreinigd is met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Er wordt nu uitgezocht of dat inderdaad zo is. Het drinkwater dat WML uit diep grondwater wint, is veilig. (H2O Waternetwerk, 11 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

vrijdag 14 april 2023

Veel mensen proberen, met de beste bedoelingen, andere bronnen te gebruiken of water van andere kwaliteit in huis te halen, naast of in plaats van het reguliere drinkwater. Hier kleven echter ook risico’s aan. Technisch kan er heel veel, maar hoe wordt de veiligheid gewaarborgd die voor drinkwater noodzakelijk is? (H2O Waternetwerk, 13 april)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

20230608 Banner AdverOnline Gemeente Delft Junior Directievoerder Contractmanager Technische Projecten

20230606 Banner AdverOnline Provincie Flevoland Beleidsadviseur Grond en Drinkwater

Terra Index 300x200