donderdag 25 juli 2019

Op een smalle strook in het centrum van Rotterdam tussen de André van der Louwbrug en het gebouw van de Willem de Kooning Academie wordt gezocht naar een 16e eeuwse verdedigingswal. In een speciaal aangelegde damwandkuip verwachten de mensen van Archeologie Rotterdam de wal aan te treffen. (RTV Rijnmond, 24 juli)

Lees meer: rijnmond.nl

 

donderdag 25 juli 2019

Natuurgebieden in het oosten van het land dreigen te verdrogen. Ingrijpen in de natuur is onvermijdelijk, met andere bomen en slim waterbeheer. (Trouw, 25 juli)

Lees meer: trouw.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

donderdag 25 juli 2019

Het Barneveldse bedrijf Vink heeft meerdere overtredingen begaan bij de inname van asbest. Dit blijkt na diepgaand onderzoek van de Gelderse Omgevingsdienst dat openbaar is gemaakt naar aanleiding van een een Wob-verzoek van ZEMBLA meer dan een jaar geleden. Door de manier van werken bij Vink is de herkomst van asbest in veel gevallen onduidelijk. (Zembla, 24 juli)

Lees meer: zembla.nl

donderdag 25 juli 2019

Boeren die hun land willen besproeien, moeten op een aantal plaatsen in het land eerst overleggen met het waterschap. De waterschappen willen ook dat boeren onderling afstemmen wie wanneer gaat sproeien. (Trouw, 24 juli)

Lees meer: trouw.nl

donderdag 25 juli 2019

Hoogheemraadschap Delfland heeft de baggerwerkzaamheden hervat. Het waterschap had het baggeren eind vorig jaar uit voorzorg gestaakt, omdat het baggerslib mogelijk PFOS bevat. Een norm voor het verwerken van baggerslib met deze stof ontbrak. Die grens is er sinds deze maand wel, waardoor baggerwerk weer mogelijk is. (H2O Waternetwerk, 24 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

donderdag 25 juli 2019

Onderzoek in Duitsland aan expres verdichte bodems toont dat herstel pas na drie jaar optreedt. Volgens onderzoeker Derk van Balen van WUR Open Teelten is het interessante aan het onderzoek dat het bewortelingseffect zo goed zichtbaar is gemaakt. (Akkerwijzer, 24 juli)

Lees meer: akkerwijzer.nl

woensdag 24 juli 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil meewerken aan het verzoek om de verleende opsporingsvergunning voor aardwarmte in het gebied Honselersdijk over te dragen aan Green Weel Westland. Dat gebeurt over verzoek van de huidige houders van de vergunning. (AGri holland, 23 juli)

Lees meer: agriholland.nl

dinsdag 23 juli 2019

Hogeschool Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen. Ze doet dat samen met drie andere Nederlandse hogescholen Aeres, Inholland en HAS. (Leeuwarder Courant, 22 juli)

Lees meer: lc.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

dinsdag 23 juli 2019

Net als vorig jaar is het droog en gaat het neerslagtekort in Twente richting de 250 millimeter. De meeste agrariërs kunnen echter gewoon blijven beregenen met grondwater. (Tubantia, 22 juli)

Lees meer: tubantia.nl

dinsdag 23 juli 2019

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg. (Vlaardingen 24, 22 juli)

Lees meer: vlaardingen24.nl

maandag 22 juli 2019

Niet alleen de NAM, maar ook de staat is indirect aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning, stelt de Hoge Raad. Wat betekent dit? (NRC, 21 juli)

Lees meer: nrc.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen