vrijdag 06 december 2019

Er is veel interesse naar 'Een blik op de toekomst', zo bleek uit de vele aanwezigen bij de gelijknamige sessie op het SIKB-jaarcongres. We staan voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, deze opgaven roepen bij veel mensen en organisaties vragen op. De vijf vraagstukken, die we in de sessie behandelden, zorgden voor mooie discussies over de thema’s: bodemsanering, meer eisen aan het toepassen van grond, in de bodem een combinatie van functies, systeem benadering en decentralisatie. De thema’s systeembenadering en in de bodem een combinatie van functies blijken door de aanwezigen als meest urgent beschouwd te worden. (SIKB, 4 december)
Lees meer: sikb.nl

vrijdag 06 december 2019

Op het Gulbergenterrein tussen Nuenen en Mierlo komt mogelijk een themapark rond afval en duurzaamheid voor kinderen en hun (groot)ouders. Het infotainmentpark met attracties gaat WasteWorld heten en ‘vele miljoenen euro's’ kosten. Als alles meezit kan over 2 jaar met de bouw begonnen worden. (Eindhovens Dagblad, 5 december)
Lees meer: ed.nl

Vacature 2.3 300200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

vrijdag 06 december 2019

Rijkswaterstaat en het HoogwaterbeschermingsProgramma (HWBP) zijn op twee dijklocaties bezig met bodemonderzoek naar de sterkte van dijken in de onverzadigde ondergrond. Op de Maasdijk bij Oijen en op de IJsseldijk in Westervoort worden rond het dijklichaam sonderingen uitgevoerd die de werkelijke grondsterkte laten zien als het grondwater in het droge zomerseizoen laag staat en hoog in het natte winterseizoen. De eerste metingen laten zien dat de sterkte in oktober door alle regenval weliswaar sterk is afgenomen maar zich nog altijd ruim boven de ontwerpsterkte bevindt, zo bleek op de eerste presentatie van het veldonderzoek op 29 november. (Waterforum, 3 december)
Lees meer: waterforum.net

donderdag 05 december 2019

Houd rekening met de betekenis die de aardgaswinning voor Noord-Nederland heeft gehad. Die boodschap viel dinsdag te horen op een bijeenkomst over de aanstaande energietransitie in de regio. (Dagblad van het Noorden, 4 december)
Lees meer: dvhn.nl

donderdag 05 december 2019

Na de problemen met gaswinning in Groningen en het hevige debat dat daaruit is voortgevloeid, verzetten Groningers zich nu tegen zoutwinning. (Business Insider, 4 december)
Lees meer: businessinsider.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

donderdag 05 december 2019

De bouwproductie blijft ondanks de stikstof- en PFAS-problematiek in 2020 groeien, voorspelt het ING Economisch Bureau. In 2019 groeit de bouwproductie naar verwachting zelfs met 5 procent, de hoogste groei van alle Nederlandse sectoren. (Nu.nl, 5 december)
Lees meer: nu.nl

donderdag 05 december 2019

Het bedrijf Asbest Problemen B.V. uit Apeldoorn is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf kampte met tegenvallende resultaten als gevolg van onder meer de stikstofcrisis. Dat heeft de aangestelde curator laten weten. Hij ziet een trend. Volgens hem zijn er in heel Nederland de afgelopen twee weken al vijf asbestsaneerders omgevallen. (De Stentor, 4 december)
Lees meer: destentor.nl

donderdag 05 december 2019

De kwaliteit van kleine wateren in Nederland is zorgelijk. Zo heeft ruim tweederde van de sloten, beekjes en plassen een te hoog stikstofgehalte, blijkt uit een groot burgeronderzoek dat is gecontroleerd door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Dat onderzoek is opgezet omdat de overheid de kwaliteit van kleine wateren nauwelijks controleert. (De Gelderlander, 5 december)
Lees meer: gelderlander.nl

bbf 300x200

rws

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 05 december 2019

Wie de onlangs verschenen Bosatlas van de duurzaamheid doorbladert, zal dankzij de prachtige illustraties, infographics, diagrammen en het volop aanwezige kaartmateriaal niet zo snel denken dat dit naslagwerk handelt over een ernstig onderwerp als duurzaamheid. Toch behandelt dit boek wel degelijk zeer serieuze problemen, waaronder de verandering van het klimaat, de grondstoffencrisis, het verlies aan biodiversiteit en bijvoorbeeld de wateroverlast in Amsterdam, allemaal kwesties waar op korte termijn nog geen oplossing voor te vinden is. (Technisch weekblad, 5 december)
Lees meer: technischweekblad.nl

dinsdag 03 december 2019

Ruim 220 tegenstanders van gaswinning bij de Tsjûkemar hebben een zienswijze ingediend tegen de plannen. De indieners vrezen onder meer voor schade aan huizen. (Leeuwarder Courant, 3 december)
Lees meer: lc.nl

dinsdag 03 december 2019

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vast voor de land- en waterbodem. (Bouw en uitvoering, 2 december)
Lees meer: bouwenuitvoering.nl

stokstaartje 300 200

300x200 pop up

20191212 Projectleider Bodembeheer Nederland