donderdag 24 november 2022

DINXPERLO - Bewoners van het Aaltense dorp Dinxperlo kunnen binnenkort reuring verwachten rondom de voormalige vuilstort aan de Anholtseweg. Daar wordt de leeflaag na 10 jaar alsnog opgehoogd. Ook het fietspad aan de Brüggenhütte wordt gelijktijdig aangepakt. (de Gelderlander, 24 november)
Lees meer: gelderlander.nl

 

donderdag 24 november 2022

In de periode 2019 tot en met 2021 is door KWR de stikstofhuishouding van geplagde en oude heide in natuurgebied De Groote Heide onderzocht. Voor het onderzoek zijn diverse keren metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het poriënvocht in de bodem en het bovenste grondwater, en aan stikstofgehalten in mossen. Plaggen terwijl de stikstofdepositie hoog blijft, is niet zinvol voor het herstel van droge heide en werkt niet als mitigerende maatregel tegen een hoge stikstofdepositie. Voor herstel van droge heide is ook verlaging van de stikstofdepositie nodig, concluderen de onderzoekers.(Groene Ruimte, 23 november)
Lees meer:

 groeneruimte.nl

donderdag 24 november 2022

Het watersysteem op de Veluwe is vooral gericht op een snelle afvoer van regenwater. Vier droge zomers op rij laten echter zien dat die neerslag hard nodig is om het grondwater aan te vullen. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzocht Aveco de Bondt welke maatregelen daarbij kunnen helpen. (H2O Waternetwerk, 24 november)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

donderdag 24 november 2022

Het kabinet wil dat provincies en waterschappen het waterpeil in veenweidegebieden verhogen. Zij krijgen ongeveer een jaar de tijd om een gedetailleerd plan te maken. De grondwaterstand moet omhoog om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te voorkomen dat huizen verzakken.(De Volkskrant, 24 november)
Lees meer: volkskrant.nl

20220422 SDG logo

archeologie online 2020

20230120 Banner Veolia Sarpi Remediation 1

 

dinsdag 22 november 2022

De naam DuPont verdwijnt uit Dordrecht. Het omstreden chemiebedrijf heeft zijn laatste fabriek aan de Baanhoekweg te koop gezet. De bedoeling is dat een nieuwe partij de fabriek inclusief medewerkers overneemt.(BN De Stem, 21 november)
Lees meer: bndestem.nl

 

dinsdag 22 november 2022

De provincie Noord-Brabant begrijpt het ongeduld van Zeeland over de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver deelt de zorgen van haar collega Dick van de Velde, maar zegt dat het haar aan juridische middelen ontbreekt. "We kunnen de bedrijven helaas niet opleggen om te stoppen met die lozingen." (Omroep Zeeland, 22 november)
Lees meer:omroepzeeland.nl

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200

dinsdag 22 november 2022

22-NOV-2022 - Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op rijkere ondergronden liggen de kansen voor herstel voor het oprapen, blijkt uit onderzoek van de Bosgroepen. (Nature Today, 22 november)
Lees meer:naturetoday.com

maandag 21 november 2022

De Dordtse wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) heeft de Milieudienst Rijnmond DCMR en de provincie op het matje geroepen over het toezicht op het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Zij wil dat de uitstoot van het bedrijf vaker en strenger in de gaten wordt gehouden. Ook de plaatselijke VVD uit felle kritiek op waakhond DCMR, maar de provincie zegt deze kritiek niet te herkennen. (Rijnmond, 18 november)
Lees meer: rijnmond.nl

20210929 uw banner

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 21 november 2022

Clean Planet Energy gaat in Engeland tien geavanceerde fabrieken bouwen, waar moeilijk te recyclen plasticafval wordt omgezet in schone diesel voor vrachtwagens en machines én circulaire nafta om nieuw plastic van te maken. (Change inc., 17 november)
Lees meer: change.inc

 

maandag 21 november 2022

Agrariërs in Flevoland zouden als gevolg van bodemdaling op de akkers moeten omkijken naar alternatieve verdienmodellen. Door het probleem van de verzakking ontstaan grote problemen bij de traditionele teelt. Maar de boeren zien het zoeken naar alternatieven niet zitten. Op een bijeenkomst donderdagavond in Nagele waren ruim vijftig boeren om met de provincie te praten over de problematiek. (Omroep Flevoland, 18 november)
Lees meer: omroepflevoland.nl

 

maandag 21 november 2022

Een flinke hoeveelheid zink en ook een lading ‘zorgwekkende’ stoffen als kwik, koper en cadmium. Dat is de samenstelling van de ondergrond van de Akkers. Maar volgens Paul Römkens, onderzoeker aan Wageningen University, is de situatie voor bewoners niet gevaarlijk. (Schie online, 18 november)

Lees meer: schie.nu

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up