vrijdag 12 augustus 2022

Het waterschap Vechtstromen heeft vrijdagochtend een onttrekkingsverbod van grondwater ingesteld voor een deel van Twente en Salland. Dat doet ze om natuurgebieden te beschermen die zwaar te lijden hebben onder de droogte.(tubantia.nl, 12 augustus)

Lees meer: tubantia.nl

vrijdag 12 augustus 2022

Loonwerker Morris van Zanten in Middelie heeft dinsdag een laag klei uitgestrooid over een weiland van melkveehouder Nico Smit in Amsterdam-Noord. De praktijkdemo is uitgevoerd in opdracht van agrarisch collectief Water, Land en Dijken (WLD). (Nieuweoogst.nl, 11 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20220921 banner Recruiment Marketeers vacature Inspecteur Wet Bodembescherming OZHZ

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210929 uw banner

donderdag 11 augustus 2022

SUSTAINABILITY - Rocket Factory Augsburg wil met haar RFA ONE draagraket het mogelijk maken meerdere satellieten tegelijkertijd in een lage omloopbaan te brengen.(innovationorigins.com, 11 augustus)

Lees meer: innovativeorigins.com

donderdag 11 augustus 2022

Het is volgende week dinsdag tien jaar geleden dat de bodem onder Huizinge trilde. De beving van 3.6 op de schaal van Richter als gevolg van de gaswinning, was de krachtigste ooit in onze provincie. De Groninger Bodem Beweging, Het Groninger Gasberaad, SP-Kamerlid Sandra Beckerman en Chris Garrit houden daarom een nieuwe actie. Niet van een dag of een middag, maar vanaf 16 augustus wordt er een maand lang actie gevoerd.(rtvnoord, 10 augustus)

Lees meer: rtvnoord.nl

20220422 SDG logo

20220920 TTE nieuwe collega nw logo1 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 11 augustus 2022

Het is je vast niet ontgaan dat het droog is in Nederland. Maar wanneer spreken we precies van droogte? En zijn er geen manieren om die droogte op te lossen?(Quest.nl, 10 augustus)

Lees meer: Quest.nl

donderdag 11 augustus 2022

PERSINGEN - Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben veel verschillende soorten pesticiden gevonden in de bodem bij Gelderse rundveebedrijven. Uit de bodemmonsters bij 23 rundveebedrijven kwamen 129 bestrijdingsmiddelen tevoorschijn. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de natuur.(Omroep Gelderland, 11 augustus)

Lees meer: gld.nl/nieuws

20211221 BodemBreedForum logo

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220812 banner Grondbalans vacature adviseur grondbalans

woensdag 10 augustus 2022

Afvalmateriaal, een slechte productiviteit en afkeurcomponenten zijn stuk voor stuk tekenen van een ontoereikend bewerkingsproces en een niet duurzame bewerking. Met de juiste gereedschappen en bewerkingsstrategieën kan er volgens Sandvik veel winst op het gebied van duurzaamheid worden behaald bij het verspanen van metaal. (Metaalnieuws.nl, 9 Augustus)

Lees meer: metaalnieuws.nl

woensdag 10 augustus 2022

De droogte slaat hard toe in Nederland. Sinds vorige week is er sprake van een feitelijk watertekort en sinds dinsdag mogen veel boeren in de westelijke helft van Noord-Brabant hun akkers overdag niet meer besproeien met oppervlaktewater. Maar er zijn ook bedrijven die de vruchten plukken van dit weer, zoals wijntelers.(bnr.nl, 9 Augustus)

Lees meer:bnr.nl

20210929 uw vacature

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

 

woensdag 10 augustus 2022

Vier jaar na de extreme droogte van 2018 is Nederland weer gortdroog. We lijken één les te hebben geleerd: de oplossing voor steeds drogere zomers ligt in de wintermaanden. Dan valt er genoeg regen. Als we dat minder snel afvoeren, zit er ook 's zomers meer water in de bodem. Maar we lopen daarbij tegen grenzen aan, blijkt uit een rondgang langs acht waterschappen. (nu.nl, 10 augustus)

Lees meer:nu.nl

woensdag 10 augustus 2022

Tijdens het Nationaal Congres Bodemenergie was er een volledige ochtend ingeruimd voor sprekers die vertelden over de mogelijkheden van HT-ATES (High Temperature Aquifer Thermal Energy Storage). Vrij vertaald: warmte energieopslag in watervoerende grondlagen op hoge temperatuur. En niet voor niets: deze manier van opslag is uitermate geschikt als seizoensbuffer om de vraag naar warmte in de winter en koude in de zomer op elkaar af te stemmen. (warmte365, 9 Augustus)

Lees meer:Warmte365

woensdag 10 augustus 2022

Voor veel gemeenten en provincies is de warmtetransitie een enorme opgave. Er wordt hard gewerkt aan het uitrollen van transitievisies en sommige gemeenten zijn bezig om de eerste bestaande wijken aardgasvrij te maken. Toch blijkt het rondkrijgen van een rendabele businesscase voor duurzamere alternatieven zonder flinke subsidie in veel gevallen onhaalbaar. Er zijn flinke investeringen noodzakelijk in de warmtebron, de infrastructuur (warmtenetten) en de gebouwen. Door schaalvergroting kunnen de investeringskosten van duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld aquathermie, in veel gevallen worden beperkt. (binnelands bestuur, 9 augustus)

Lees meer:binnenlandsbestuur.nl