woensdag 02 december 2020

Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Wageningen, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg en Nijmegen én netwerkbedrijf Alliander starten een haalbaarheidsonderzoek naar de juridische, organisatorische en financiële aspecten van een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. (Culemborgse Courant, 1 december)

Lees meer: culemborgsecourant.nl

woensdag 02 december 2020

In de strijd tegen klimaatverandering wil Nederland de komende tien jaar 185 miljoen bomen planten, genoeg voor 37.000 hectare extra bos. Natuurorganisatie ARK pleit ervoor dat deze bossen natuurlijk kunnen vormen, en kunnen 'wandelen' door een halfopen landschap. Dat komt de soortenrijkdom ten goede, en mogelijk ook het klimaat. (NU.nl, 2 december)

Lees meer: nu.nl

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

dinsdag 01 december 2020

In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd. (H2O Waternetwerk, 30 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 01 december 2020

Om bedrijventerreinen te verduurzamen stelt de provincie per 1 januari 2021 de subsidieregeling 'verduurzaming bedrijventerreinen' open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling wordt van kracht als deze is gepubliceerd in het Provincaal Blad, hetgeen eind december 2020 zal gebeuren. (Hoeksch Nieuws, 30 november)

 

Lees meer: hoekschnieuws.nl

dinsdag 01 december 2020

Energiecoöperatie KetelhuisWG is van plan het WG-terrein te gaan verwarmen met aquathermie. Dat betekent dat warmte wordt gewonnen uit water. De warmte voor WG komt straks uit het Jacob van Lennepkanaal. Verder wordt hierbij gebruikgemaakt van warmte-koude-opslag, buurtwarmtepompen en een warmtenet. (De Westkrant, 30 november)

Lees meer: dewestkrant.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

dinsdag 01 december 2020

Er lagen resten van een drugsdumping op de bodem van een vijver aan de Romelaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente naar de vervuilde vijvers. Omwonenden maken zich al langer zorgen. (Halderbergse Bode, 30 november)

Lees meer: internetbode.nl

dinsdag 01 december 2020

Bij elf boerenbedrijven ten westen van Staphorst startte drie jaar geleden een experiment met bodemdrainage om bodemdaling tegen te gaan. Of dat werkt, is nog niet goed te zeggen. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk niet eenduidig. (Meppeler Courant, 1 december)

Lees meer: meppelercourant.nl

dinsdag 01 december 2020

Het verbod op neonicotinoïden leidde in suikerbieten wel degelijk tot een daling van de milieubelasting van grondwater en een daling van het risico voor bijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat CLM Onderzoek en Advies afgelopen jaar uitvoerde in opdracht van Cosun Beet Company. (Nieuwe Oogst, 30 november)

Lees meer: nieuweoogst.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

dinsdag 01 december 2020

De gemeenten Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg, Nijmegen, de provincie Gelderland én netwerkbedrijf Alliander starten een onderzoek naar een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen. Het warmteinfrabedrijf kan de duurzame stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. (Omroep Gelderland, 1 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

dinsdag 01 december 2020

Archeologisch onderzoek in Odijk heeft een aantal spectaculaire bodemschatten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd opgeleverd. De vondsten sterken historici in het vermoeden dat het gebied al sinds 2500 jaar onafgebroken bewoond is. (RTV Utrecht, 1 december)

Lees meer: rtvutrecht.nl

dinsdag 01 december 2020

Warffum Alert gaat dinsdag naar de Raad van State in Den Haag om opnieuw te pleiten voor sluiting van de NAM-locatie in Warffum.
In september 2019 vernietigde de rechtbank in Groningen de Omgevingsvergunning van de NAM voor de gaslocatie bij Warffum. De rechter stelde dat ten onrechte was verzuimd een Milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Dat was een van de punten die Warffum Alert en Openluchtmuseum Het Hoogeland eerder dat jaar bij de rechter onder de aandacht brachten. (Dagblad van het Noorden, 30 november)

Lees meer: dvhn.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020