woensdag 18 september 2019

Waterschap Noorderzijlvest ziet af van de plannen om het wisselende zomer- en winterpeil van het Paterswoldsemeerwater om te draaien. In plaats daarvan komt er een nieuw, vast peil. (HS krant, 17 september)

Lees meer: hskrant.nl

woensdag 18 september 2019

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg. (Vlaardingen 24, 17 september)

Lees meer: vlaardingen24.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

20190916 Drechtsteden Geo specialist

dinsdag 17 september 2019

De opslag van 250 miljoen liter dieselolie in twee zoutholtes onder het bedrijventerrein Marssteden voldoet niet aan alle regels, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM. (Tubantia, 16 september)

Lees meer: tubantia.nl

dinsdag 17 september 2019

Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: 12 miljard kuub aan gaswinning per jaar is een veilige bovengrens. (De Volkskrant, 16 september)

Lees meer: volkskrant.nl

dinsdag 17 september 2019

Afkoppelen van regenwater is een vast onderwerp in het waterbeleid. Stowa liet onderzoek doen naar de kosten en baten ervan en kwam tot de conclusie dat afkoppelen zinvol en nuttig kan zijn, maar alleen als maatwerk geboden wordt. Kennis van lokale waterhuishouding en kennis van de afkoppelvarianten zijn cruciaal. (H2O Waternetwerk, 16 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Vacature 2.3 300200

20190910 Specialist Bodemdesk

bbf 300x200

dinsdag 17 september 2019

Er komt in Eerbeek geen extra ruimte voor bedrijven om grondwater te onttrekken. Het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek van de gemeente Brummen moest dit juist mogelijk maken. De Raad van State bezwaren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie grotendeels als gegrond beoordeeld. (Groene Ruimte, 16 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

dinsdag 17 september 2019

Bij de start van de bergingswerkzaamheden van de Engelse Short Stirling-bommenwerper komt veel grondwater vrij. (1Limburg, 16 september)

Lees meer: 1limburg.nl

dinsdag 17 september 2019

Te veel stikstof heeft een schadelijk effect op onze natuur. De bodem verzuurt, waardoor bepaalde planten en voedingstoffen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrassing van heidegebied en een te kort aan calcium voor vogels. Voor mezen leidt dat tot gebroken pootjes en dunne eierschalen. (NPO Radio 1, 16 september)

Lees meer: nporadio1.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

maandag 16 september 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta laat innovatieve sonderingen uitvoeren voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Met dit onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Dit is een belangrijke factor in het uiteindelijk zo optimaal mogelijk ontwerp van de dijkversterking. Het onderzoek wordt verricht door Fugro, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van grondonderzoek, geo-data en geo-advies. (RTV Focus Zwolle, 15 september)

Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

maandag 16 september 2019

"De Groningse gaswinning is veel te lang doorgegaan, we hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen." Dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag tijdens een talkshow in Amsterdam, die werd gehouden voorafgaand aan de opvoering van het toneelstuk GAS. (NOS, 14 september)

Lees meer: nos.nl

maandag 16 september 2019

Ze hebben 1.300 sporen gevonden van de gevechtshandelingen op en rond de Duivelsberg tijdens de Tweede Wereldoorlog: loopgraven, schuttersputjes, observatieposten en mortieropstellingen. Die zijn nu in een boek, Groesbeek Heights, vastgelegd. (De Gelderlander, 15 september)

Lees meer: gelderlander.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT