maandag 13 december 2021

Reeds 88 keer zijn actieve inwoners van onze gemeente en de regio Drechtsteden (Kanjers als Kees van der Hel, Ton Schippers, Joop Keesmaat en Karel Thieme) elke zaterdagochtend bij de poort van DuPont/Chemours om daar met PFAS vervuilde grond terug te brengen. Hun wekelijkse actie is in de media zeker niet onopgemerkt gebleven, in binnen- en buitenland. (Papendrecht.net, 13 december)

Lees meer: papendrecht.net

maandag 13 december 2021

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat levert indirect een flinke bijdrage aan de opslag van koolstof in de bodem. Althans in de Canadese provincie Saskatchewan. Dankzij herbicideresistent koolzaad hoeven boeren niet of minder te ploegen en hun land ook niet meer braak te laten liggen. (Akkerwijzer, 13 december)

Lees meer: akkerwijzer.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211215 Banner Brandmannen vacature beleidsadviseur bodem

archeologie online 2020

maandag 13 december 2021

De VVD-fractie van gemeente West Betuwe maakt zich ‘ernstig en grote zorgen’ over huidige werkwijze op golfbaan in Spijk. (Gelderlander, 13 december)

Lees meer: gelderlander.nl

maandag 13 december 2021

Nedmag betaalt waterschap Hunze en Aa’s een afkoopbedrag om de gevolgen van bodemdaling de komende 100 jaar te compenseren. Beide partijen tekenden 9 december een nieuwe overeenkomst. Het waterschap neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het waterpeil meedaalt met de bodemdaling. Nedmag financiert deze maatregelen. Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, is tevreden over de afspraken die nu zijn vastgelegd. (Waterforum, 13 december)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 09 december 2021

LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank werken samen aan een maatwerkaanpak, als effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN). Om doelen rondom grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te behalen moet bodem, gewas en het ondernemerschap van de boer en tuinder centraal worden gesteld. Daarbij moeten de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek worden genomen – en krijgen ondernemers een keuzemogelijkheid tussen generiek beleid of maatwerk. (AGF, 8 december)

Lees meer: agf.nl

20220118 nieuwe columnist v2

20220120 Banner Suez Projectmanager WZI v2

20211221 BodemBreedForum logo

donderdag 09 december 2021

Er komt geen extra geld voor de omgevingsdiensten, zoals GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP via een amendement op de begroting van IenW voor elkaar wilden krijgen. De waterschappen zijn teleurgesteld want zij pleiten al jaren voor extra middelen voor deze diensten. (Unie van Waterschappen, 8 december)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 09 december 2021

De nulmeting voor zoutwinning onder de Waddenzee is beoordeeld door de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee. De rapportage is van goede kwaliteit en vormt een goed startpunt om de ontwikkelingen in de Waddenzee te volgen, zegt de Auditcommissie. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de nulmeting. (RTV NOF, 8 december)

Lees meer: rtvnof.nl

donderdag 09 december 2021

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een week geleden weer begonnen met het injecteren van vervuild water in de ondergrond van Twente. De NAM legde dit proces eerder dit jaar stil nadat een scheur was ontdekt in een van de injectieputten. Omwonenden vrezen dat het vervuilde water voor flinke schade in de regio kan zorgen en zetten hun jarenlange strijd tegen de NAM daarom voort. (NOS, 9 december)

Lees meer: nos.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20220120 Banner Brandmannen deel 3

woensdag 08 december 2021

Nederland wil in 2050 zo min mogelijk afval produceren en producten en materialen zo veel mogelijk hergebruiken. Deze producten en materialen moeten dan wel veilig zijn en geen schadelijke stoffen bevatten. Sommige afvalverbrandingsinstallaties winnen bijvoorbeeld koolstofdioxide uit hun rookgassen. Dat kan gebruikt worden om gewassen in kassen beter te laten groeien. (RIVM, 8 december)

Lees meer: rivm.nl

woensdag 08 december 2021

De werelderfgoedstatus van de Waddenzee is mogelijk in gevaar, omdat er plannen zijn om naar gas te boren bij Ternaard. Dat blijkt uit een brief van het Unesco Werelderfgoed Centrum die demissionair minister Schouten van Natuur heeft gedeeld met de Tweede Kamer. (NOS, 7 december)

Lees meer: nos.nl

woensdag 08 december 2021

Gemeentelijk onderzoek naar de aanwezigheid van lood in vier volkstuinen heeft aangetoond dat bij twee daarvan de grondkwaliteit matig is. Het gaat om zogenoemd diffuus lood. Dat is ontstaan als gevolg van eeuwenlange vervuiling door industriële activiteiten. In Ridderkerk komt dat lood vooral voor in de historische dorpskernen en bij lintbebouwing langs de dijken. (Ridderkerks Dagblad, 7 december)

Lees meer: ridderkerksdagblad.nl

20220124 Banner Brandmannen vacature projectleider milieu

HMVT banner nieuw2021

20220120 Banner Suez buitendienst monteur