maandag 20 januari 2020

Shell Geothermal en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie (aardwarmte) in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben hiervoor een opsporingsvergunning gekregen van het ministerie van EZK. (Mainport, 17 januari)
Lees meer: mainport.nl

maandag 20 januari 2020

Minister Wiebes bevestigt aan de Tweede Kamer dat er afhankelijk van de lokale situatie schaarste is aan ruimte in de ondergrond voor extra elektriciteitskabels voor het aansluiten van wind- en zonneparken. (Solar Magazine, 20 januari)
Lees meer: solarmagazine.nl

Vacature Tauw veldmedewerkers

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

maandag 20 januari 2020

BATH - In de Westerschelde-oever bij Bath begint volgende maand het werk voor natuurherstel. Onder meer de aanleg van acht strekdammen moet ervoor zorgen dat de flora en fauna in de snelstromende zeearm zich beter kan ontwikkelen. Ook blijven de resten van het verdronken dorp Oud-Rilland hiermee behouden. (Zeelandnet, 17 januari)
Lees meer: zeelandnet.nl

vrijdag 17 januari 2020

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten ontwikkeld. Het document dient ter ondersteuning van gemeenten die het lokale beleid voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart willen aanvullen met beleid voor PFAS.
(Bodem+, 13 januari)
Lees meer: bodemplus.nl

vrijdag 17 januari 2020

De herinrichting van de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad valt vele miljoenen euro's duurder uit. (Studio 040, 16 januari)
Lees meer: studio040.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

vrijdag 17 januari 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat stelt dit jaar ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten van decentrale overheden in verband met de klimaatverandering. Het gaat om klimaatpleinen in Eindhoven en Horst aan de Maas, een stadspark in Dordrecht, een stadsbeek in Enschede en klimaatadaptatiemaatregelen in Gelderland. De Waterwet wordt gewijzigd, zodat er vanaf 2021 geld uit het Deltafonds kan worden ingezet voor zulke initiatieven. (H2O waternetwek, 15 januari)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

vrijdag 17 januari 2020

Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. De handreiking is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, maar tot stand gekomen met medewerking van verschillende overheden. (Bodem+, 15 januari)
Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 16 januari 2020

Milieunormen voor PFAS (fluorverbindingen) legden in de zomer grondverzet en baggerprojecten praktisch stil. Inmiddels is de norm voor sommige toepassingen versoepeld, maar moet elke kuub grond nog steeds worden getest. (Technisch weekblad, 14 januari)
Lees meer: technischweekblad.nl

bbf 300x200

rws

Remediation Day HMVT nieuw

donderdag 16 januari 2020

De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven of er grond in diepe plassen gestort mag worden, laten op zich wachten. Bedrijven die zich bezighouden met grondtransport kunnen de vrachtwagens nog niet laten rijden. Dat meldt TLN. De branche-organisatie is hier teleurgesteld over, omdat werd verwacht dat rond afgelopen Kerst meer duidelijk zou zijn. (TTM, 15 januari)
Lees meer: ttm.nl

donderdag 16 januari 2020

Bij de afgebrande hooischuur in de Anstelvallei in Kerkrade is asbest vrijgekomen. Enkele velden rond de schuur, waar delen van de dakplaten terecht zijn gekomen, zijn daarom met lint afgezet. (De Limburger, 15 januari)
Lees meer: limburger.nl

donderdag 16 januari 2020

De bodem onder Mook en Middelaar wordt eind dit jaar mogelijk onderzocht voor mogelijk gebruik van aardwarmte. (1Limburg, 14 januari)
Lees meer: 1limburg.nl

stokstaartje 300 200

300x200 pop up

BannerBodemnieuwsODH.png